Goede redenen om te kiezen voor een fotovoltaïsche installatie van Viessmann

Een oppervlak van 450 bij 450 kilometer fotovoltaïsche panelen zou genoeg zijn om de wereldwijde behoefte aan elektriciteit te dekken. De zon is dus niet enkel een onuitputtelijke, maar ook een milieuvriendelijke energiebron. En wat meer is: zonne-energie is gratis.

Zowel de Vitovolt-systemen (fotovoltaïsch) als de Vitosol-systemen (thermische zonnesystemen) van Viessmann maken gebruik van de zonnestraling voor stroomopwekking. Toch zijn beide systemen technisch gezien en qua opbouw en werking verschillend. Bij thermische zonne-installaties wordt de warmte die in de collectoren gewonnen wordt, hydraulisch via een warmtedragend medium getransporteerd en daarna gebruikt voor de verwarming van zowel het sanitair water als de ruimten in uw woning. Bij een fotovoltaïsche installatie ontstaat de elektrische energie rechtstreeks in de module.

Elektriciteit van de zon

Bij klassieke krachtcentrales gaat slechts een derde van het primaire energieverbruik naar de opwekking van elektriciteit. Twee derde van de opgewekte energie gaat verloren in de centrales en tijdens de verdeling via het netwerk. Het ter beschikking stellen van elektrische energie gaat gepaard met een zware milieubelasting. Daarom loont het ook echt de moeite om elektriciteit via hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, water en biomassa dichtbij de verbruiker of decentraal op te wekken.

Fotovoltaïsche systemen, dus systemen die elektrische stroom halen uit zonne-energie, zijn hiervoor elegante en betrouwbare oplossingen.  


Werkingsprincipe

In principe werkt een netgekoppelde zonneboiler in drie stappen:

1. Stroomopwekking

Wanneer er licht op de fotovoltaïsche modules valt, komen er elektronen vrij. De positief of negatief geladen deeltjes verzamelen zich bij de elektrische contacten, waardoor er tussen voor- en achterzijde van de cel een gelijkspanning ontstaat. Dit foto-elektrisch effect doet zich voor zonder mechanische of chemische reacties en is bijgevolg slijtage- en onderhoudsvrij.

2. Stroomomzetting

De door de zonnegenerator opgewekte gelijkstroom wordt vervolgens door de gelijkstroomomvormer omgezet in wisselstroom die geschikt is voor het elektriciteitsnet (230 resp. 400 Volt wisselspanning bij 50 Hz). Gecontroleerde veiligheidsnormen, een gedegen processortechniek en de allernieuwste vermogenselektronica zorgen voor een efficiënte omzetting van de zonne-elektriciteit.

3. Eigen stroomverbruik

De dalende vergoedingen voor zelf opgewekte zonne-energie en de stijgende prijzen voor aangekochte elektriciteit zetten aan tot het ontwikkelen van geoptimaliseerde energieconcepten voor een- en meergezinswoningen. Intussen is het financieel interessanter geworden om de zonne-elektriciteit voor de eigen woning te gebruiken. Hoe meer, hoe beter. Het gebruik van een systeem om de zelf opgewekte zonne-energie op te slaan, verhoogt het aandeel eigenverbruik en zorgt ervoor dat er minder energie aangekocht moet worden.


Silicium zonnecel

Silizium-Solarzelle.png

Enkele gegevens over zonne-energie

Het grondoppervlak van Duitsland is jaarlijks goed voor een hoeveelheid energie die tot 80 keer de totale energiebehoefte van het land zou kunnen dekken. De helft hiervan bereikt het oppervlak van de aarde als direct zonlicht, de andere helft als diffuus licht.

Elk jaar komt een vermogen van zo’n 950 tot 1200 kWh/m² terecht op een horizontaal oppervlak. Meer dan vijftien procent van dit vermogen wordt door zonnecellen omgezet in elektrische energie. Twee derde van deze energie wordt in de zomer gebruikt, een derde tijdens de wintermaanden.

Zonne-energie heeft toekomst

Met een fotovoltaïsche installatie op het dak wordt elke huiseigenaar een stroomproducent. Dit kan heel eenvoudig: modules monteren, leidingen koppelen, stroomomvormer aansluiten, klaar! En indien nodig, kan daarnaast nog het systeem voor de opslag van de niet-gebruikte stroom worden aangesloten. Steeds meer bouwheren vertonen interesse in deze vorm van stroomopwekking.


Terugleververgoeding en gebruik van zelf opgewekte stroom

Wie zelf stroom produceert, ontvangt daarvoor van zijn netbeheerder 20 jaar lang een gewaarborgde vergoeding. Dit is vastgelegd in de hernieuwbare-energiewet (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG), die bepaalt dat de energieleverancier de regeneratieve stroom moet afnemen en toevoegen aan zijn elektriciteitsnet.

Fotovoltaïsche dakinstallaties bieden twee mogelijkheden om de opgewekte zonne-energie te benutten: de stroom kan volledig op het openbare net gezet worden of gedeeltelijk of zelfs volledig ingezet worden voor eigenverbruik.

De voorbije jaren was het over het algemeen financieel voordeliger om de volledige hoeveelheid opgewekte zonne-energie op het openbare net te zetten. Door de dalende terugleververgoedingen en de stijgende prijs van aangekochte stroom wordt de mogelijkheid om de opgewekte energie zelf te verbruiken steeds interessanter. De kosten voor elektriciteit per kWh zijn doorgaans merkbaar hoger zijn dan de vergoeding per kWh voor de zonne-energie die op het net gezet wordt.

Hierdoor groeit de interesse bij veel bouwheren voor deze vorm van elektriciteitsopwekking:

  • Draag actief bij tot het milieubehoud. Fotovoltaïsche installaties verminderen de belasting met schadelijke stoffen en sparen de natuurlijke grondstoffen.
  • De kosten om zelf zonne-energie op te wekken, zijn tegenwoordig duidelijk lager dan de kosten die u betaalt om uw huishoudelijk verbruik te dekken via netstroom.
  • Uw vastgoed wordt aantrekkelijker en stijgt in waarde.
Druck

Efficiënt eigenverbruik van zonne-energie

Omdat zelf opgewekte zonne-energie voordeliger is dan aangekochte elektriciteit, biedt eigenverbruik heel wat financiële voordelen. De combinatie van een optimaal installatieconcept en perfect op elkaar afgestelde onderdelen is dé garantie voor een hoog aandeel eigenverbruik.

[1] Fotovoltaïsche installatie
[2] Fotovoltaïsche gelijkstroomomvormer
[3] Fotovoltaïsche elektriciteitsmeter
[4] Verbruiker
[5] Meter warmtepomp
[6] Warmtepomp met Vitotronic 200 (type WO1C)
[7] Meter verbruik en teruggave
[8] Openbaar elektriciteitsnet