Gids Elektrische verwarming - al uw vragen beantwoord

Bij de aankoop van een nieuwe verwarming is er ook bijna altijd sprake van verwachtingen en onzekerheden. Dat is bij de elektrische verwarming niet anders. Heel wat geïnteresseerden vragen zich af of het gebruik van een dergelijke verwarming nog als een duurzame oplossing kan worden beschouwd, daar andere verwarmingssystemen zoals verwarmingen op gas en stookolie de verwarmingsmarkt nog altijd domineren. Andere personen zijn dan weer geïnteresseerd in de actuele effecten zoals de kosten voor aankoop en verbruik, en willen graag weten hoe ze hun stroomverbruik zelf kunnen berekenen. Daarenboven zijn er ook verbruikers die de "beste" elektrische verwarming willen kopen.

Hierna vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over het gebruik van een elektrische verwarming. Kom verder ook te weten waarom de regeltechniek een grote rol speelt bij de rendabiliteit. 

Op de foto in de Gids Elektrische verwarming is een goed geïsoleerde woning met een lage warmtebehoefte te zien.

Is voordelig verwarmen met elektriciteit mogelijk?

Op de vraag of voordelig verwarmen met elektriciteit al dan niet mogelijk is, is geen eenduidig antwoord mogelijk. Uiteindelijk hangt het vooral af van de manier waarop en waar de elektrische verwarming wordt ingezet. Wanneer ze bijvoorbeeld als tijdelijke verwarming in een weinig gebruikte ruimte wordt ingezet, is het absoluut voordeliger dan wanneer het bestaande verwarmingssysteem dezelfde ruimte mee zou verwarmen. Ook het gebruik in een zeer goed geïsoleerde woning met een lage warmtebehoefte is rendabel te realiseren.

Is het gebruik van een elektrische verwarming een duurzame oplossing?

Het aandeel van de hernieuwbare energiebronnen in de sectoren stroom, warmte en verkeer neemt al jaren gestaag toe. De grootste toename kan aan de elektriciteit worden toegeschreven. Concreet betekent dit dat steeds meer elektriciteit wordt geproduceerd door windmolenparken alsook fotovoltaïsche, biomassa-, waterkracht- en geothermische installaties. Deze duurzaam geproduceerde stroom kan op velerlei manieren worden gebruikt, onder andere voor verwarmingssystemen zoals warmtepompen en elektrische verwarming.

Hoeveel stroom verbruikt een elektrische verwarming?

Hoeveel stroom een elektrische verwarming verbruikt, kan snel worden berekend aan de hand van het nominale vermogen ervan. Zo verbruikt een toestel met een nominaal vermogen van 1000 watt 1 kilowatt per uur. Bij een vermogen van 2000 watt gaat het dan ook om 2 kilowatt per uur. Om de stroomkosten in euro te berekenen, moet u naast het nominaal vermogen en de bedrijfsduur ook de kosten per kWh kennen. Zodra u over deze drie factoren beschikt, kunt u de kosten als volgt berekenen:

stroomkosten = nominaal vermogen (watt) x duur (uren) x stroomkosten (kWh)
 

Voorbeeld van berekening

Een infraroodverwarming met een nominaal vermogen van 2000 watt, wat overeenstemt met 2 kWh, wordt dagelijks gedurende 3 uur gebruikt. De afgenomen stroom kost 25 cent per kilowattuur. Om de kosten per dag te berekenen, moeten de drie vermelde factoren gewoon met elkaar vermenigvuldigd worden.

2 kWh x 3 uur x 25 cent = 150 cent = 1,5 euro per dag

Een spiegelverwarming als symbool voor de Gids Elektrische verwarming.

Welke is de beste elektrische verwarming?

Aangezien er verschillende types en vermogens van elektrische verwarmingen verkrijgbaar zijn, is op de vraag naar het beste toestel geen eenduidig antwoord mogelijk. De vraag zou eerder als volgt moeten zijn: Welke elektrische verwarming uit categorie X is het best geschikt voor de toepassing in categorie Y? Met andere woorden: een snelverwarmer kan niet als beste elektrische verwarming worden omschreven wanneer hij wordt gebruikt in een ruimte die gedurende een langere periode verwarmd moet worden. In dat geval is een infraroodverwarming de beste optie. Deze warmt immers eerst de omliggende voorwerpen en wanden op, waarna die de warmte uitstralen. De situatie is daarentegen heel anders wanneer men op zoek is naar een snelle en voordelige oplossing voor het zelden gebruikte gastentoilet. In dit geval is de snelverwarmer duidelijk het toestel bij uitstek.

Zuinig verwarmen met een elektrische verwarming: is dat mogelijk?

Alle elektrische verwarmingen van Viessmann zetten elektrische energie vrijwel voor 100 procent om in thermische energie. Het hoge rendement zorgt inderdaad voor lage verwarmingskosten. Maar correct besparen met de elektrische verwarming heeft vooral te maken met de manier waarop met de toestellen wordt omgegaan. U kunt met een elektrische verwarming vooral zuinig verwarmen wanneer u:

  • voor iedere toepassing het juiste toestel inzet;
  • de slimme regeltechniek voor uw elektrische verwarming gebruikt;
  • zelf stroom produceert, bijvoorbeeld met een fotovoltaïsche installatie.