Wandconvector Vitoplanar: veilig en rendabel

Een wandconvector werkt los van het bestaande verwarmingssysteem en kan probleemloos naast andere, bestaande radiatoren aan de wand worden opgehangen. Samen kunnen ze de ruimte snel en voordelig tot de gewenste temperatuur opwarmen. Bovendien ziet een wandconvector er ook niet slecht uit, waardoor hij makkelijk in het bestaande design kan worden geïntegreerd zonder negatief op te vallen. In zelden gebruikte ruimten kan de wandconvector ook als enig verwarmingstoestel worden ingezet. Zo bijvoorbeeld in een kelder, atelier, veranda en garage.

Ook logeerkamers zonder eigen radiatoren kunnen efficiënt worden uitgerust met een wandconvector. Indien nodig, zorgt dit toestel dan binnen de kortste keren voor de benodigde warmte. Een dure aansluiting op de centrale verwarmingsinstallatie is hierdoor niet meer nodig. 

Op de foto is een wandconvector Vitoplanar EC4 in een moderne ruimte te zien

Wandconvectoren maken gebruik van het principe van convectie

Een wandconvector is het aangewezen toestel om ruimten snel op te warmen. Daartoe past hij de natuurkundige wet van de thermisch gerealiseerde luchtverplaatsing toe, waarbij de omgevingslucht als warmtedragend medium wordt gebruikt. Concreet wordt de lucht in de ruimte aangezogen en in de convector opgewarmd. Vervolgens wordt de lucht via speciaal gevormde luchtuitlaatroosters aan de ruimte afgegeven. De warme lucht stijgt naar het plafond, trekt daarbij de koele lucht met zich mee en geeft de opgeslagen thermische energie geleidelijk aan de ruimte af. Zodra de lucht terug afgekoeld is, zakt deze terug naar de vloer. Zo ontstaat een permanente luchtcirculatie. Hierdoor onderscheidt de convector zich van een infraroodverwarming, die volgens het principe van de stralingswarmte werkt. Wat we met stralingswarmte bedoelen, leest u op de pagina Vitoplanar infraroodverwarming.

Toepassingsgebieden voor wandconvectoren

Een verwarming bestaande uit een convector wordt vaak gebruikt in woonruimten. Daar werkt het toestel als extra verwarming op zeer koude dagen of in een tussenperiode, wanneer het nog niet de moeite loont om de centrale verwarming in te schakelen. In ruimten die zelden worden gebruikt, zoals logeerkamers zonder radiatoren, kan een convectieverwarming ook als primair verwarmingstoestel dienst doen.

Convectorverwarming als vorstbeveiliging

Een convectorverwarming moet niet altijd absoluut bedoeld zijn om te verwarmen. In zelden gebruikte ruimten zoals een kelder, atelier, veranda of garage kan een dergelijke verwarming ook de vorstbeveiligingsfunctie op zich nemen. Want deze toestellen zijn uitgerust met een temperatuurvoeler. Zodra de temperatuur onder een vooraf bepaalde waarde zakt, wordt de convectorradiator automatisch ingeschakeld om de ruimte te vrijwaren van dure vorstschade.


Rendabiliteit van convectorradiatoren

Hoe rendabel een elektrische convector werkt, is van heel wat factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de werking ervan.

Als algemene regel geldt:

  • Voor zelden gebruikte ruimten is een monovalente werking (als volwaardige verwarming) zinvol. Want een aansluiting op de centrale verwarming zal in dergelijke gevallen financieel niet echt de moeite waard zijn.
  • Voor woningen is een bivalente werking, m.a.w. samen met de bestaande radiatoren, de meest rendabele oplossing. In dat geval kan de convectorradiator de ruimte samen met de andere radiatoren binnen de kortste keren tot de gewenste temperatuur opwarmen.
Een werknemer van Viessmann en een gespecialiseerd adviseur helpen u om de bijpassende wandconvector te vinden

De bijpassende convector kopen

Wandconvectoren zijn in tal van afmetingen en vermogens verkrijgbaar. Vooral het vermogen moet absoluut bij de warmtebehoefte passen. Want een te groot berekende radiator neemt alleen maar nodeloos veel plaats in. En is het verwarmingsvermogen daarentegen te laag, dan duurt het lang om de gewenste temperatuur te bereiken. In het slechtste geval leidt dit tot comfortverliezen of zelfs schade aan het gebouw als gevolg van de koude. Welk verwarmingsvermogen de respectieve plaats van installatie vereist, kunt u met de hulp van een vakman snel te weten komen.