Vitovolt 200 - maakt onafhankelijk van de stroomprijs


De voordelen op een rij

  • Hoogwaardige fotovoltaïsche module tegen een voordelige prijs
  • Efficiënt eigenverbruik van zonne-energie
  • Rendementsweergave via internet en mobiele apparaten
  • Weersbestendige uitvoering voor betrouwbare werking
  • 5 jaar garantie


Module met hoog vermogen voor stroom van de zon

8,5 m² zonnecellen volstaan om het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden op te wekken. Voor de bouw van een geschikte installatie is de Vitovolt 200 de perfecte fotovoltaïsche module tegen een aantrekkelijke prijs.

Eigenverbruik, premies en subsidies van de overheid maken de investering rendabel. Vastgoed dat uitgerust is met een dergelijk systeem is bovendien aantrekkelijker en stijgt in waarde.


Alle componenten op elkaar afgestemd

De stekkerklare module is door haar lage gewicht bijzonder eenvoudig op het dak te installeren. De elektrische leidingen worden gewoon gekoppeld, de gelijkstroomomvormers van de fotovoltaïsche installatie zijn op elkaar afgestemd.

Vitovolt 200 fotovoltaïsche modules zijn zowel verkrijgbaar met monokristallijne als met polykristallijne siliciumcellen. Monokristallijne zonnecellen zijn buitengewoon krachtig en worden aanbevolen voor kleine dakoppervlakken die naar het zuiden gericht zijn. Polykristallijne modules daarentegen zijn met hun lagere rendement vooral geschikt voor grotere dakoppervlakken.

De fotovoltaïsche modules zijn geschikt voor toepassing op ééngezinswoningen, alsook op bedrijfs- en fabrieksdaken.

Advies

Lokale partner

Bij uw lokale Viessmann-installateur krijgt u gratis, vrijblijvend en persoonlijk advies.


Vitovolt 200 fotovoltaïsche-module

Vitovolt 200 fotovoltaïsche-modules zijn met polykristallijne siliciumcellen tot een vermogen van 265 Wp verkrijgbaar.

fotovoltaïsche-modules bestaan uit een glaslaminaat waarbij de verschillende zonnecellen in twee kunststoffolies ingebed zijn. Voor de achterkant wordt een weerbestendige dekfolie gebruikt. Glasplaat en folie worden laagsgewijs op elkaar geplaatst om de cellen te beschermen tegen externe weersinvloeden.

De stekkerklare module is vanwege zijn geringe gewicht bijzonder makkelijk op dak te installeren.

Strom von der Sonne. 8,5 m² Photovoltaikfläche reichen aus, um den durchschnittlichen Stromverbrauch eines Bundesbürgers zu decken.

Für Photovoltaik-Dachanlagen bieten sich derzeit zwei Möglichkeiten an, den erzeugten Solarstrom zu verwerten: Der Strom kann entweder teilweise bzw. vollständig selbstgenutzt oder ins öffentliche Netz eingespeist werden.

Wer eigenen Strom produziert, erhält dafürvon seinem Netzbetreiber über 20 Jahre lang eine garantierte Vergütung. Dies ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelt, nach dem der Energieversorger den nicht selbst genutzten Strom abnehmen und in sein Netz aufnehmen muss.

In den vergangenen Jahren war das vollständige Einspeisen des Solarstroms in der Regel finanziell attraktiver. Sinkende Vergütungssätze für die Einspeisung einerseits und steigende Kosten für den Strombezug andererseits machen die Option Eigenverbrauch immer interessanter. Die Stromkosten pro Kilowattstunde sind in der Regel merklich höher als der Vergütungssatz für die eingespeiste Kilowattstunde Solarstrom.

Unter diesen Voraussetzungen wächst das Interesse vieler Bauherren für diese Art der Stromerzeugung:

●  Leisten Sie einen sichtbaren Beitrag zum Umweltschutz. Photovoltaik-Anlagen reduzieren die Schadstoffbelastung und schonen die natürlichen Ressourcen.
●  Solarstrom kann heute schon deutlich preisgünstiger erzeugt werden als die Bezugskosten für Haushaltsstrom.
● Sie erhöhen die Attraktivität Ihrer Immobilie und steigern deren Wert. Viessmann Photovoltaikanlagen sind auf einen jahrzehntelangen Betrieb ausgelegt. Dank ihres einfachen Funktionsprinzips arbeiten sie absolut zuverlässig.

Druck

Efficiënt eigenverbruik van zonne-energie

Omdat zelf opgewekte zonne-energie voordeliger is dan aangekochte elektriciteit, biedt eigenverbruik heel wat financiële voordelen. De combinatie van een optimaal installatieconcept en perfect op elkaar afgestemde onderdelen is dé garantie op een hoog aandeel eigenverbruik.

[1] Fotovoltaïsche installatie
[2] Fotovoltaïsche gelijkstroomomvormer
[3] Fotovoltaïsche meter
[4] Verbruiker
[5] Meter warmtepomp
[6] Warmtepomp met Vitotronic 200 (type WO1C)
[7] Verbruiks- en teruggavemeter
[8] Openbaar elektriciteitsnet

Productdoorsnede

Overzicht

Vermogen
tot 300 Wp
Modulerendement
tot 17.1 %
Toepassingsgebied
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Wooncomplexen, nijverheid, gemeenten | Nieuwbouw en renovatie
Overige kenmerken
Hoge mechanische belastbaarheid voor hoge sneeuw- en wind-/zuigbelasting dankzij corrosiebestendige aluminiumframes.
Productdoorsnede Vitovolt 200

Silicium zonnecel

Overzicht

Vermogen
tot 300 Wp
Modulerendement
tot 17.1 %
Toepassingsgebied
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Wooncomplexen, nijverheid, gemeenten | Nieuwbouw en renovatie
Overige kenmerken
Hoge mechanische belastbaarheid voor hoge sneeuw- en wind-/zuigbelasting dankzij corrosiebestendige aluminiumframes.
Silizium-Solarzelle.png