Vitofriocal ijsbuffersysteem – innovatieve warmtebron voor grond/water-warmtepompen


De voordelen op een rij

  • Combinatie van omgevingslucht, de aardbodem en zonnewarmte als warmtebron
  • Zeer hoge efficiëntie door intelligent warmtebronmanagement en warmtepompen met RCD-systeem (Refrigerant Cycle Diagnostic System) met electronisch expansieventiel (EEV)
  • Kant-en-klare systeempakketten van 6 tot 17 kW met op elkaar afgestemde componenten zorgen voor een optimale werking
  • Geen bouwvergunning of BRL - certificering vereist
  • Vrije koeling beschikbaar
  • Eenvoudig te bedienen regeling, in de warmtepomp geïntegreerd


Kristallisatie-energie voor verwarming gebruiken

Een standaardpakket bestaat uit een of twee ijsreservoirs met een watervolume van ca. 10 m³ en een evenredig aantal zon-luchtabsorbers voor montage op hellend of plat dak.

De op het dak geplaatste zon-luchtabsorbers halen de warmte uit de omgevingslucht en zoninstraling en geven deze door aan de warmtepomp. Daarnaast dienen zij voor de regeneratie van het ijsreservoir wanneer de warmtepomp geen energie vraagt.

Wanneer er door de zon-luchtabsorbers niet voldoende energie wordt opgevangen, schakelt de warmtepomp over naar de in de ijsbuffer opgeslagen energie.
Daalt de temperatuur in de ijsbuffer onder het vriespunt, dan wordt deze faseovergang van water naar ijs benut voor verdere energiewinning - vandaar de naam ijsbuffer. Bij de overgang van water naar ijs komt evenveel kristallisatie-energie vrij als bij het omgekeerde proces - het ontdooien - nodig is. Bij de voor een eengezinswoning gebruikelijke grootte van de ijsbuffer van tien kubieke meter waterinhoud komt dat overeen met de energie van ca. 200 m3 aardgas. 

Voor grotere objecten met een grotere verwarmingsbehoefte is een projectgerelateerd ontwerp van de ijsbuffer en zon-luchtabsorber vereist. 

 

Vitofriocal ijsbuffersysteem

Vitofriocal ijsbuffersysteem

[A] Zonnestraling
[B] Warmte uit de omgevingslucht
[C] Warmte uit de grond
[1] Zonne-luchtabsorber
[2] IJsbuffer
[3] Warmtebronmanager
[4] Vitocal warmtepomp
[5] NC-box voor "natural cooling"

IJsbuffer

De ijs-energiebuffer is een betonnen reservoir met gewapend staal, die in de aardbodem wordt geplaatst en met water als energieopslagmedium wordt gevuld. De ijs-energiebuffer dient als energiebron voor een brine/water-warmtepomp. Daarbij onttrekt de warmtepomp aan de ijs-energiebuffer de nodige energie voor de ruimte- en tapwaterverwarming

IJsbuffer

Zonne-luchtabsorber

Zonne-luchtabsorber

De zonne-luchtabsorber, type SLK is een niet-verglaasde, open absorber. De warmte uit de omgeving wordt door convectie, wind en regen aan de zonne-luchtabsorber overgedragen. De grote oppervlakte van de zonne-luchtabsorber maakt een warmte-absorptie met hoog vermogen mogelijk. De zonne-luchtabsorber wordt als een directe warmtebron gebruikt voor de warmtepomp (primaire bron) en voor de regeneratie van de ijsbuffer. De zonneluchtabsorbers kunnen uit de volgende bronnen energie
opnemen:

■ omgevingslucht
■ directe en diffuse zonnestraling
■ neerslag
■ rijp

De warmteoverdracht naar de warmtepomp of de ijsbuffer gebeurt
via een gesloten circuit van water-glycol.

Verwarmen en koelen met ijs

Höchste Energieeffizienz durch moderne Brennwerttechnik
Verwarmen met ijs - ijsbuffers: de innovatieve warmtebron voor warmtepompen (film in het Duits)


IJsbuffersysteem

Eisspeichersystem