Natuurlijke en actieve koeling - Koeling met warmtepompen

Een warmtepomp is niet alleen een uiterst milieuvriendelijk verwarmingssysteem, maar ook zeer veelzijdig in zijn toepassing. Naast de primaire taak om woongebouwen van warmte te voorzien, is het ook in staat om de temperatuur in de warme maanden te regelen. Er zijn in principe twee manieren om te koelen: passieve en actieve koeling.
 

Passief koelen met warmtepompen

Passieve koeling ("natural cooling") werkt in combinatie met een grond-water of warmtepompboilers. Bij de grond-water-warmtepomp onttrekt de glycolwatervloeistof de warmte aan het verwarmingscircuit via een warmtewisselaar en voert deze af naar buiten. Met de warmtepompboiler neemt het grondwater deze taak over. Hiervoor wordt de natuurlijke omgevingstemperatuur gebruikt voor de koeling. De warmtepomp is uitgeschakeld, behalve de regel- en circulatiepomp. De compressor is niet in bedrijf en verbruikt dus geen elektriciteit. Dit maakt "natuurlijke koeling" tot een bijzonder energiebesparende en kosteneffectieve manier om gebouwen te koelen.

Aangenaam verkoelend effect zonder storende geluiden

Met behulp van passieve koeling kan de ruimtetemperatuur met ongeveer drie graden Celsius worden verlaagd. De extra installatiewerkzaamheden zijn minimaal en er zijn geen storende geluiden tijdens het gebruik. Passieve koeling is mogelijk met zowel grondcollectoren als grondsondes, waarbij grondsondes een hogere output leveren.

Als systeemeigenaren hun warmtepomp willen gebruiken om de ruimtes te temperen, hebben ze alleen een volledig voorgemonteerde eenheid nodig die alle benodigde componenten combineert. De installatie door een specialist is snel en ongecompliceerd.

Een woonkamer met uitzicht op de zee symboliseert de voordelen van natuurlijke en actieve koeling.

Goed verwarmde kamers door "Natural Cooling"

Actief koelen met warmtepompen

Actieve koeling keert de werking van de warmtepomp eenvoudigweg om. Hiervoor wordt het koelcircuit intern gedraaid of worden de primaire en secundaire aansluitingen extern geschakeld. Net als bij een koelkast genereert de warmtepomp dan actief kou. Bij deze methode blijft de compressor in bedrijf en kan de warmtepomp een grotere koelcapaciteit bieden dan passieve koeling.

Onttrokken warmte kan op verschillende manieren gebruikt worden

Actieve koeling kan zowel met een grond/water- als een lucht/water-warmtepomp worden bereikt. Bediening met een warmtepompboiler is ook mogelijk. Ventilatorconvectoren of vloer- of wandverwarmingssystemen zijn geschikt als koelvlak. De warmte die aan de kamers wordt onttrokken, kan worden teruggeleid naar de warmtebron of worden gebruikt om tapwater te verwarmen. Op deze manier worden de verwarmings- en koelfuncties van een warmtepomp zeer effectief gecombineerd.

Passief of actief koelen

De koeling werkt volgens twee verschillende methodes. Passieve koeling: Hierbij neemt de primaire vloeistof of het grondwater via een warmtewisselaar de warmte op uit de verwarmingskring en voert deze af naar buiten. Deze functie wordt ook 'natural cooling' genoemd, omdat ze voor het koelen gebruikmaakt van de natuurlijke omgevingstemperatuur. Op de regeling en de circulatiepomp na is de warmtepomp hierbij uitgeschakeld. Actieve koeling: Hierbij wordt de werking van de warmtepomp gewoon omgekeerd. Deze koeling kan worden beschreven door de omkeerbare werking. D.w.z. dat de koelkring inwendig wordt omgekeerd of wordt verkregen door externe omschakeling van de primaire en secundaire aansluitingen. Net als bij een koelkast, wordt dan actief koude opgewekt door de warmtepomp. Dit wordt “active cooling” genoemd.