Zonnepanelen van Viessmann: haal de gratis energie van de zon in huis

Een oppervlak van 450 op 450 kilometer fotovoltaïsche panelen zou genoeg zijn om de wereldwijde behoefte aan elektriciteit te dekken. De zon is dus niet enkel een onuitputtelijke, maar ook een milieuvriendelijke energiebron. En wat meer is: ze schijnt gratis.

Zowel de Vitovolt- als de Vitosol-systemen maken gebruik van de zonnestraling voor stroomopwekking. Toch zijn beide systemen technisch gezien en met betrekking tot opbouw en werking verschillend. Bij thermische zonne-installaties wordt de warmte die in de collectoren gewonnen wordt hydraulisch via een warmtedragend medium getransporteerd en daarna gebruikt voor sanitair waterverwarming en verwarming. Bij een fotovoltaïsche installatie ontstaat de elektrische energie rechtstreeks in de module.
 

Elektriciteit van de zon

Een derde van de primaire energiebehoefte gaat naar de opwekking van elektriciteit. Twee derde van de opgewekte energie gaat verloren in de centrales en tijdens de verdeling via het netwerk. Het ter beschikking stellen van elektrische energie gaat gepaard met een zware milieubelasting. Daarom loont het ook echt de moeite, elektriciteit op te wekken via hernieuwbare energiebronnen zoals de zon, de wind, water en biomassa en de elektrische energie op te wekken dichtbij de verbruiker of decentraal.

Fotovoltaïsche systemen, dus systemen die elektrische stroom halen uit zonne-energie, zijn elegante en betrouwbare oplossingen. Fotovoltaïsche installaties wekken energie op tijdens de dag, dus precies op die momenten dat de vraag groot is. Om de hoeveelheid elektriciteit te produceren die het gemiddelde jaarlijkse verbruik van een inwoner van België dekt, zijn 8,5 m² zonnecellen nodig.


Werkingsprincipe

In principe werkt een netgekoppelde zonneboiler in drie stappen:

1. Energiewinning

Wanneer er licht op de fotovoltaïsche modules valt, komen er elektronen vrij. De positief of negatief geladen deeltjes verzamelen zich bij de elektrische contacten, waardoor er tussen voor- en achterzijde van de cel een gelijkspanning ontstaat. Dit foto-elektrisch effect doet zich voor zonder mechanische of chemische reacties en is bijgevolg slijtage- en onderhoudsvrij.

2. Stroomomzetting  

De door de zonnegenerator opgewekte gelijkstroom wordt vervolgens door de gelijkstroomomvormer omgezet in wisselstroom die geschikt is voor het elektriciteitsnet (230 Volt wisselspanning bij 50 Hz). Geteste veiligheidsnormen, beproefde processortechniek en de meest recente vermogenelektronica zorgen voor een efficiënte omzetting van de zonnestroom. 

3. Energiegebruik

In tegenstelling tot “eilandinstallaties”, waarbij de zonnestroom moet worden opgeslagen in accu's, zetten netgekoppelde installaties de gewonnen energie rechtstreeks op het openbare elektriciteitsnet. Voor de teruggave aan het net wordt een aparte elektriciteitsmeter geplaatst. De opgewekte energie wordt door de netbeheerder vergoed op basis van de hernieuwbare energiewetgeving (EEG).


Silicium zonnecel
 


 

Photovoltaik | Silizium-Solarzelle

Enkele gegevens

Het grondoppervlak van België is jaarlijks goed voor een hoeveelheid energie die tot 80 keer de totale energiebehoefte van het land zou kunnen dekken. De helft hiervan bereikt het oppervlak van de aarde als direct zonlicht, de andere helft als diffuus licht. Elk jaar komt een vermogen van zo’n 950 tot 1200 kWh/m² terecht op een horizontaal oppervlak. 14% van dit vermogen wordt door zonnecellen omgezet in elektrische energie. Twee derde van deze energie wordt in de zomer gebruikt, een derde tijdens de wintermaanden. De zon is het hele jaar door niet enkel een onuitputtelijke, maar ook een milieuvriendelijke energiebron.

 

Er zit toekomst in zonne-energie

Met een fotovoltaïsche installatie op het dak wordt elke huiseigenaar een stroomproducent. Dit kan heel eenvoudig: module monteren, leidingen koppelen, stroomomvormer aansluiten, klaar! De stroom kan rechtstreeks op het openbare net gezet worden of gebruikt worden om de eigen behoefte te dekken. Steeds meer bouwheren vertonen interesse in deze vorm van stroomopwekking.


Photovoltaik-Anlagenkonzept

Efficiënt eigenverbruik

Omdat zelf opgewekte zonne-energie voordeliger is dan aangekochte elektriciteit, biedt eigenverbruik heel wat financiële voordelen. De combinatie van een optimaal installatieconcep ten perfect op elkaar afgestemde onderdelen is dé garantie op een hoog aandeel eigenverbruik.

Werking van een terugdraaiende teller

Soms verbruikt u nie alle elektriciteit die door uw zonnepanelen opgewekt wordt. Stel dat u
bijvoorbeeld tijdens een zonnig weekend niet thuis bent. Dan stroomt de overtollige elektriciteit naar het openbare net. Het omgekeerde is ook mogelijk. ’s Nachts wekken uw zonnepanelen geen elektriciteit op, maar verbruikt u wel elektriciteit als u bijvoorbeeld het licht aandoet. Soms moet u dus elektriciteit van het net afnemen. 

Een terugdraaiende teller telt in 2 richtingen: Als u elektriciteit van het net verbruikt, stijgt uw meterstand. Als u overtollige elektriciteit op het net  injecteert, daalt uw meterstand. Geen vergoeding voor elektriciteit die u 'teveel' produceerde. Dankzij een  u besparen op uw jaarlijkse factuur. Elke geïnjecteerde kWh elektriciteit compenseert namelijk een kWh die u op een ander moment van het net afneemt. Hou er rekening mee dat u geen vergoeding krijgt voor elektriciteit die u ‘teveel’ produceerde. Als u meer produceerde dan u verbruikte, zal uw factuur worden opgemaakt alsof u 0 kWh hebt
verbruikt. Uw meterstand op het moment van de opname is het nieuwe vertrekpunt. Met deze meterstand zal uw meterstand een jaar later vergeleken worden. Het afronden gebeurt elke tariefperiode: een overschot op de dagteller mag niet in mindering gebracht worden van de nachtteller. Een enkelvoudig uurtarief  kan daarom voordeliger zijn.