Grote warmtepompen voor de Industrie

Warmtepompen voor collectieve installaties

Grote warmtepompen

Natuurlijke warmte is een modern en kostenbesparend alternatief voor fossiele brandstoffen. Ze is gratis en maakt de gebruiker onafhankelijk van olie- en gasbevoorrading. Met een warmtepomp kan tot 80 procent van de totale energiebehoefte bijzonder efficiënt en milieuvriendelijk uit de natuur gewonnen worden.