Leverancier bij Viessmann

Wij zijn systeemfabrikanten van verwarmingstechnische producten van hoogwaardige kwaliteit en techniek. Met onze leveranciers streven wij naar een evenwichtige, langdurige en voor beide partijen succesvolle samenwerking.

Wij willen u graag leren kennen! Grijp uw kans voor een eerste contact met de Viessmann aankoopafdeling, en vul onder "Eerste contact" het "Inlichtingenformulier leverancier" in. De bevoegde medewerker zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Lijst van verboden stoffen

Een van onze strategische doelstellingen in verband met milieu-, arbeids- en gezondheidsbescherming, is het verminderen van schadelijke stoffen en het ontlasten van de natuurlijke omgeving. Hiervoor controleren en verbeteren wij onze processen en producten voortdurend.

In de geldende voorschriften van de gevaarlijkestoffenwetgeving komen verboden, beperkingen en grenswaarden voor stoffen voor die door alle leveranciers onbeperkt moeten worden nageleefd. Bij alle leveringen en prestaties moet rekening worden gehouden met deze verbodsbepalingen. Een actuele lijst van niet toegelaten stoffen en materialen kunt u hier - onder voorbehoud - raadplegen.