Ontwerp lucht/water-warmtepomp op basis van aircotechniek of warmtetechniek. Wat zijn de verschillen?

Er zijn twee basis ontwerpuitgangspunten voor een lucht/water-warmtepomp: de airconditioningtechniek of de warmtetechniek. Indien het basisontwerp afkomstig is uit de airconditioning techniek (veelal warmtepompen met een herkomst uit het Verre Oosten) dan is doorgaans de productiekostprijs bepalend. Het technisch ontwerp is gebaseerd op een split systeem.

Indien warmtetechniek het uitgangspunt is (veelal warmtepompen met een herkomst uit Europa) zijn technische eisen zoals geluid en/of Total Cost of Ownership bepalend. Het technisch ontwerp is zowel op split- als op monoblock gebaseerd.

Verschil monoblock en splitunit

Een lucht/water warmtepomp kent twee varianten, een monoblock of een split-uitvoering. Bij een monoblock zijn alle onderdelen van het koelcircuit in de buitenunit geïntegreerd. Dat zijn de compressor, condensor, expansieventiel en de verdamper. De leidingen tussen het buitendeel en het binnendeel hebben een grote diameter en zijn gevuld met water. Er vindt ontkoppeling plaats tussen de leidingen in de warmtepomp en leidingen die de woning in gaan door kunststof leiding trillingsdempers. De koudemiddelinhoud hoeveelheid is minimaal. Er komt geen koudemiddel in de woning. Afhankelijk van de keuze van fabricaat (en bijbehorende ontwerp grondslag) kunnen de afmetingen van het buitendeel afwijken.

Bij een split warmtepomp is de condensor, een koeltechnisch component dat de warmte overdraagt aan het cv- water, in het binnendeel geplaatst. Hierdoor zijn de leidingen tussen binnen- en buitendeel gevuld met koudemiddel. Afhankelijk van het koeltechnisch leiding ontwerp vindt ontkoppeling plaats tussen buitendeel en leidingwerk dat de woning in gaat. De hoeveelheid koudemiddel is groter dan bij monoblock toepassing. Door toepassing van koudemiddel is de leidingdiameter aanzienlijk kleiner dan in geval van een monoblock toepassing. Doordat koudemiddelen een negatieve impact op het milieu hebben in geval van lekkage, worden aanvullende eisen gesteld aan vakbekwaamheidseisen aan de monteur en certificering van de installateur

Rendement

Het rendement van een monoblock en een split-warmtepomp is doorgaans gelijk bij eenzelfde merk. Het maakt niet uit of de techniek gebaseerd is op de aircotechniek of warmtetechniek. Maar als warmtepompen met verschillende technieken vergeleken worden, zijn er vanzelfsprekend wel verschillen.

Geluid

Over het algemeen is de trillingsoverdracht naar de woning van koelmiddelleidingen bij split-warmtepompen kritischer dan trillingsoverdracht van waterleidingen bij monoblock warmtepompen. Hierdoor is de kans op ongewenste geluidsoverlast bij split-warmtepompen iets groter dan bij monoblock warmtepompen. Als een split- en monoblock warmtepomp met elkaar vergeleken worden van verschillende leveranciers (dus merken met oorsprong uit aircotechniek en opzichte van warmtetechniek), dan maakt de split-uitvoering snel 8 tot 10 dB meer geluid. Warmtepompen in split-uitvoering hebben namelijk een relatief kleinere verdamper in combinatie met meer luchtverplaatsing, waardoor de snelheid tussen de lamellen van de verdamper hoger is. Daarnaast worden andere eisen gesteld aan de trillingsoverdracht van de compressoren naar de bodemplaat en naar het koeltechnisch leidingwerk. Belangrijk zijn voorts de maatregelen die in het ontwerp genomen worden om het afstralend geluid van de compressor te reduceren. Als laatste vindt door de aansturing van compressor en ventilator de verdeling van de geluidsproductie over de frequenties productspecifiek plaats.

Prijs

De marktprijs van split-warmtepompen vanuit de aircomarkt is doorgaans wel lager dan een monoblock warmtepomp. Er komen echter wel vaak kosten bij, zoals een omkasting om het geluid te dempen. Ook heb je als installateur een aanvullende certificering, gecertificeerde monteurs en gereedschappen nodig waardoor de organisatiekosten in geval van een split uitvoering hoger zijn. Als laatste is de kans groter dat er koudemiddellekkage met negatieve impact op het milieu. Kortom, vanuit het perspectief van een eindgebruiker is er veel voor te zeggen om een monoblock warmtepomp toe te passen te weten: lagere TCO, minder milieubelasting door minder koudemiddel en geringere kans op geluidsoverlast door trillingsoverdracht van koeltechnische leidingen.