Verwarmen met waterstof heeft toekomst en kan nu al veel CO2-uitstoot voorkomen

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen – én de doelstellingen van het nieuwe kabinet - is het zeer aannemelijk dat we voor de verwarming van onze huizen en gebouwen steeds meer naar een mix toegaan van energieopwekkers en energiedragers. In Nederland ligt veel focus op elektriciteit, opgewekt door de zon en de wind. En we hebben natuurlijk nog aardgas. Maar ook over waterstof wordt steeds meer gesproken. Bij Viessmann zijn we al jaren serieus bezig met waterstof. Met onze ketels is het zelfs nu al mogelijk om 20% waterstof aan het aardgas in het netwerk toe te voegen. Alleen dat al zou de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 7% per jaar verminderen.

In het dorp Stad aan ’t Haringvliet werd in december 2021 een bijzonder inspiratiehuis geopend. Hier kunnen de inwoners van het dorp zien welke maatregelen ze allemaal kunnen nemen om hun huis te verduurzamen. Over alles krijgen ze informatie: zonnepanelen, infraroodpanelen, warmtepompen, enkel-, dubbel- en tripleglas, ventilatie, isolatie, kierdichting. Én er hangen ook waterstofketels. 

Uniek in Europa

Samen met een aantal andere leveranciers doen wij hier vanuit Viessmann aan mee. In het huis hangen ketels van Remeha, Gasterra en Nefit, in de huiskamer worden demo-boilers getoond van Remeha, Nefit en Viessmann. Ook staan er warmtepompen van Remeha en Viessmann. Het inspiratiehuis is onderdeel van een groter project in Stad aan ’t Haringvliet. In dit dorp wordt sinds 2018 namelijk serieus gewerkt aan de overstap naar waterstof. 

Het project is gestart op initiatief van de inwoners en uniek in Europa. Het doel is het héle dorp over te zetten op waterstof, mét gebruik van het bestaande gasnet. De ligging van het dorp met 650 huizen leent zich er perfect voor, op Goeree-Overflakkee, omringd door water en wind- en zonneparken. 

Waterstof is geen niche

Het is een prachtig voorbeeld van wat er al allemaal gebeurt in Nederland in de zoektocht naar nieuwe manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen. Met onze deelname aan het inspiratiehuis laten we vanuit Viessmann graag zien wat er allemaal mogelijk is. En dat waterstof geen niche is, maar een serieuze optie in de energietransitie waar wij bij Viessmann al jaren mee bezig zijn. We vinden het ook prachtig dat dit initiatief zo door de bewoners wordt gedragen. 

CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen

Waterstof speelt wat ons betreft zo’n belangrijke in de energietransitie, omdat je er de bestaande gasinfrastructuur voor kan gebruiken en er minder uitbreiding nodig is van elektriciteitsnetten en reservestroomcentrales. Bovendien maakt deze nieuwe brandstof het mogelijk om de CO2-uitstoot in zeer korte tijd aanzienlijk te verminderen. Het is nu al mogelijk om tot 20% waterstof toe te voegen aan aardgas in het net. Dit zou de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 7% per jaar kunnen verminderen. 

De technologie om dergelijke aardgas-waterstofmengsels in gebouwverwarming te kunnen gebruiken is ook al beschikbaar. Onze condensatieketels op gas van de nieuwste generatie Vitodens 300 en Vitodens 200 kunnen in principe al met 20-30% waterstof werken. En daarmee dus al flink bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot. 

Overgangsjaren

Ook belangrijk daarbij: aanpassingsvermogen. Want de komende jaren zullen zich kenmerken door een overgang. Deels aardgas, deels elektriciteit, deels waterstof, wellicht zelfs deels Russisch gas. Afhankelijk van het soort gas dat wordt gebruikt, moet in een ketel of warmtepomp de mengverhouding met lucht worden aangepast. Daarom zijn al onze toestellen uitgerst met lambda control. Met lambda control past elk Viessmann toestel de lucht-gasverhouding meteen en automatisch aan, zonder dat daar een monteur voor nodig is. Het zorgt bovendien voor schone verbranding en het beste rendement. 

Klaar zijn voor wat komen gaat

Laten we de energietransitie vooral zo pragmatisch blijven bekijken. Gaan we op plekken naar 100% waterstof? Zeker. Denk aan Stad aan ’t Haringvliet uit het voorbeeld hierboven. In het dorp staan veel oude en vrijstaande woningen. Het is duur om die woningen maximaal te isoleren om ze geschikt te maken voor all-electric lagetemperatuursverwarming. En de afwezigheid van duurzame warmtebronnen maakt het dorp niet aantrekkelijk voor een warmtenet. Waterstof daarentegen, daar leent de ligging van het dorp zich perfect voor. Op Goeree-Overflakkee, omringd door water en wind- en zonneparken. 

Er zijn ook veel plekken waar 100% waterstof geen optie is. Waar andere energiebronnen en energiedragers een veel logischere keuze zijn. Ons klaarmaken voor al die opties en tussentijds al flinke slagen maken, dat is wat ons in Nederland te doen staat. 

Kijk voor meer informatie over onze site: https://www.viessmann.nl/nl/nieuws-en-blogs/klimaatneutraal-verwarmen-met-waterstof.html

een heel dorp verwarmen met waterstof