BMW Group en Viessmann Group richten joint venture “Digital Energy Solutions” voor energiebeheer op

  • Digital Energy Solutions ondersteunt klanten bij het optimaliseren van hun energiesysteem doorenergieflexibiliteit te identificeren, tot stand te brengen en te exploiteren
  • Uitgangspunten voor optimalisatiezijn elektromobiliteit, warmte/koude en stroom
  • Het aanbod is in eerste instantiegericht op kleine en middelgrote industriële en handelsondernemingen

München/Allendorf. De BMW Group en de Viessmann Group gaan samen oplossingen voor energiebeheer aanbieden. Via het merk Digital Energy Solutions brengen beide bedrijven hun competenties en technologieën in om de energiesystemen van klanten te optimaliseren met betrekking tot duurzaamheid, kosten en leveringszekerheid. Hierbij wordt een totaalaanpak gehanteerd waarbij zowel elektromobiliteit als warmte/koude en stroom een rol spelen.

Door de grote veranderingen die het gevolg zijn van decentralisering en flexibilisering, in samenhang met grootschalige digitalisering, zijn nieuwe producten en services mogelijk geworden. Met het oog hierop bundelen de BMW Group en de Viessmann Group, beide toonaangevend op het gebied van innovatie, hun competenties en technologieën in de joint venture Digital Energy Solutions. Het doel is om klanten te ondersteunen bij het identificeren, tot stand brengen en exploiteren van energieflexibiliteit.

De joint venture is gevestigd in München. Beide bedrijven hebben een aandeel van 50 procent en ze benoemen elk een directeur. Het aanbod van Digital Energy Solutions is in eerste instantie gericht op kleine en middelgrote industriële- en handelsondernemingen en is beschikbaar voor klanten in Duitsland en Oostenrijk.

Partners met een grote competentie in energiebeheer

Bij het ontwikkelen van nieuwe digitale energiebeheeroplossingen kunnen beide partners van de joint venture gebruikmaken van de enorme knowhow in hun eigen onderneming.

Zo loopt de BMW Group bij de elektromobiliteit voorop met BMW i en levert de groep met ChargeNow wereldwijd de grootste service voor toegang tot en gebruik van een publieke oplaadinfrastructuur. Het bedrijf is bovendien bezig met plannen om de integratie van nieuwe en gebruikte hoogvoltagebatterijen voor intelligente, stationaire opslag van stroom uit te breiden tot een afzonderlijke bedrijfsactiviteit. De wereldwijde trend richting hernieuwbare energievormen zal onherroepelijk leiden tot een sterk stijgende behoefte aan tijdelijke opslag van stroom. Ook de elektromobiliteit zal hierbij een steeds grotere rol spelen.

De joint venture gebruikt hierbij als centrale bouwsteen een door de BMW Group ontwikkeld nieuw IT-systeem voor intelligent beheer van energiesystemen (Smart Energy Backbone). In het eigen wereldwijde productienetwerk maakt de BMW Group al met groot succes gebruik van een eigen intelligent beheersysteem voor energiegegevens, dat tot een lager stroomverbruik, meer productiezekerheid en een hogere productkwaliteit leidt.

Mede daardoor kon in de productie van de BMW Group de CO2-uitstoot per geproduceerde auto tussen 2010 en 2014 met meer dan een kwart worden verminderd. Bovendien leunt het bedrijf steeds meer op eigen energieopwekking en op energie van lokale hernieuwbare bronnen. In 2014 bestond al 51 procent van de stroom die de BMW Group van externe partijen betrok uit hernieuwbare energievormen – het doel is om uiteindelijk op 100 procent uit te komen.

De Viessmann Group heeft al tientallen jaren geleden duurzaamheid bestempeld tot een van de centrale waarden voor het bedrijf. In samenhang hiermee is in het kader van een voorbeeldproject bij de hoofdvestiging de uitstoot van CO2 met 80 procent verminderd, is het verbruik van fossiele brandstoffen met 70 procent verminderd en is het aandeel van hernieuwbare energievormen verhoogd tot meer dan 60 procent.

Bij het ontwikkelen van dergelijke vernieuwende energieconcepten voor andere bedrijven ziet Viessmann advies, planning en realisatie als één geheel. Dit betekent in de praktijk dat er per definitie complete oplossingen worden aangeboden, waarbij alles in één hand wordt gehouden. Viessmann bekijkt het hele bedrijf met alle soorten en maten van energieverbruik, van afzonderlijke fabricageprocessen tot en met de volledige vestiging. Op deze manier ontstaat een geïntegreerd en meetbaar energieconcept. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot:

Bedrijfscommunicatie BMW Group

Max-Morten Borgmann, Financieel-economische communicatie
max-morten.borgmann@bmw.de
Telefoon: +49 89 382-24118

Bedrijfscommunicatie Viessmann Werke GmbH & Co. KG

Albrecht v. Truchseß, Hoofd Bedrijfscommunicatie
tuha@viessmann.com
Telef0on: +49 6452 70-1336

Digital Energy Solutions

www.digital-energysolutions.de


De BMW Group

De BMW Group, met de merken BMW, MINI en Rolls-Royce, is de wereldwijd toonaangevende fabrikant van hoogwaardige auto’s en motorfietsen, en aanbieder van eersteklas service op het gebied van financiën en mobiliteit. Als internationaal concern maakt het bedrijf gebruik van 30 productie- en montagelocaties in 14 landen en van een wereldwijd verkoopnetwerk met vertegenwoordigingen in meer dan 140 landen.

In 2015 verkocht de BMW Group wereldwijd circa 2,247 miljoen auto’s en circa 137.000 motorfietsen. Het bedrijfsresultaat vóór belasting was in het boekjaar 2014 circa 8,71 miljard €, bij een omzet van 80,40 miljard €. Op 31 december 2014 had het bedrijf wereldwijd 116.324 medewerkers in dienst.

Van oudsher liggen langetermijndenken en verantwoordelijk handelen aan de basis van het zakelijk succes van de BMW Group. In de strategie van het bedrijf zijn ecologische en sociale duurzaamheid in de totale waardeketen, volledige productverantwoording en een duidelijk geloof in het ontzien van hulpbronnen vast verankerd.

www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com


De Viessmann Group

De Viessmann Group is een van de internationaal toonaangevende fabrikanten van verwarmings-, industrie- en koelsystemen. Het in 1917 opgerichte familiebedrijf heeft 11.500 medewerkers in dienst, de omzet van de groep bedraagt 2,2 miljard euro. Van de omzet wordt 56 procent in het buitenland gerealiseerd.

Als familiebedrijf hecht Viessmann veel waarde aan verantwoordelijk en op de lange termijn gericht handelen. Duurzaamheid is om te beginnen al vast verankerd in de bedrijfsprincipes. Het complete aanbod van Viessmann biedt individuele oplossingen met efficiënte systemen en vermogens van 1 tot 120.000 kilowatt voor alle gebruiksdoeleinden en alle brandstoffen.

www.viessmann.com
www.viessmann.de/social-media


13. januari 2016