Viessmann verhoogt omzet met 4 procent

Onderneming presenteert meer dan 40 nieuwigheden tijdens ISH Energy 2015

  • De sleutel voor het welslagen van de energierevolutie ligt in de verwarmingsmarkt
  • 's Werelds eerste 'Power-to-Gas'-installatie met biologische methanisering
  • Beursslogan "HYBRID – CONNECT – POWER": Nieuwe producten met de klemtoon op toekomstzekerheid, comfort en grotere onafhankelijkheid van de elektriciteitsmarkt

De Viessmann ondernemingsgroep, internationaal een van de toonaangevende fabrikanten van verwarmings-, koel- en klimaatregelsystemen, realiseerde in 2014 een omzet van om en bij de 2,2 miljard euro. Dit is een stijging met 4 procent tegenover vorig jaar, waarbij het buitenland goed was voor 56 procent van de totale omzet. "Wij zijn tevreden met deze ontwikkeling – want we konden onze marktpositie verbeteren", aldus beherend vennoot, Prof. Dr. Martin Viessmann, tijdens de persconferentie van de onderneming naar aanleiding van 's werelds toonaangevende beurs ISH Energy 2015 in Frankfurt am Main. De Europese verwarmingsmarkt is in 2014 met 3 procent gekrompen, de Duitse markt verloor zelfs vier procent. Het aantal werknemers in de onderneming is met zo'n 1 procent gestegen tot 11.500. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen onveranderd 4 procent van de omzet; in totaal werd er ongeveer 90 miljoen euro geïnvesteerd.

Onderneming opgedeeld in drie divisies

Met de opdeling van de onderneming in drie divisies, die elk geleid worden door een lid van de raad van bestuur, werd een belangrijke strategische oriëntering doorgevoerd:

  • De divisie Verwarmingssystemen staat voor de traditionele activiteit van verwarmingsketels die in serie worden geproduceerd en via de regionale distributiekanalen worden verkocht.
  • De divisie Industriële systemen ontwikkelt klantspecifieke  oplossingen voor industriële toepassingen en voor de bouw van gemeentelijke krachtcentrales.
  • De divisie Koelsystemen omvat de koeltechniek met aggregaten, koelcellen en koelmeubelen, alsook de ontwikkeling en productie van warmtepompen.

De nieuwe structuur is bedoeld om de marktnabijheid en reactiesnelheid van de ondernemingsgroep te bewaren en nog te verbeteren.

Energierevolutie is meer dan stroomrevolutie

De energierevolutie werd tot nog toe vooral gezien als een stroomrevolutie, waarbij voor de bevoorrading wordt overgeschakeld op hernieuwbare energie. "Het is daarbij duidelijk dat de energierevolutie slechts kan slagen als ook de energie-efficiëntie beduidend verhoogd wordt. Daarom ligt de sleutel voor het welslagen van de energierevolutie in de verwarmingsmarkt“, aldus Prof. Dr. Martin Viessmann. De verwarmingsmarkt is met een aandeel van 40 procent de grootste energieverbruiker en de bestaande installaties zijn grotendeels verouderd.

Energie-efficiëntie – tweede pijler van de energierevolutie

De politiek heeft dit inmiddels ingezien en de energie-efficiëntie uitgeroepen tot tweede pijler van de energierevolutie. Met het nationale actieplan voor energie-efficiëntie (NAPE) wordt de energierenovatie van het gebouwenpatrimonium ook expliciet aangepakt met maatregelen. Maar doordat de belastingpremie voor een energetische gebouwrenovatie opnieuw is afgesprongen, moeten de gewekte verwachtingen worden getemperd. Daarnaast stokt ook de 'stroomrevolutie', waarvan de uitvoering met steun van de EEG de stroomverbruikers reeds zeer veel geld heeft gekost. Er is ook nog geen sluitend concept voor de integratie van fluctuerende stroom in het totale systeem. Er bestaan nauwelijks mogelijkheden om overtollige stroom op te slaan, en tegelijk ontbreekt het aan overdrachtscapaciteit.

De verwarmingsmarkt biedt oplossingen voor het opslaan van de wisselende stroom

Deze stroom kan worden gebruikt voor de productie van energiedragers die wel kunnen worden opgeslagen. Op die manier wordt het mogelijk de schommeling van de hernieuwbare stroomproductie op te vangen. Hiervoor zijn er twee opties.

'Power to Gas'

De ene is 'Power-to-Gas'. Daarbij wordt elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen via elektrolyse omgezet in waterstof. Door toevoeging van CO2 wordt hieruit synthetisch methaan gewonnen, dat kan worden opgeslagen en vervoerd in het gasnet dat heel Duitsland overspant, en later energetisch kan worden benut.

's Werelds eerste installatie met biologische methanisering

Viessmann heeft een totaal nieuwe methode ontwikkeld voor methanisering. Daarbij worden zeer gespecialiseerde bacteriën gebruikt, die het CO2 dat ontstaat tijdens het gistingsproces en het waterstof omzetten in methaan (CH4), dat kan worden opgeslagen in het aardgasnet. Een installatie die volgens dit principe werkt, werd onlangs in bedrijf genomen in op de hoofdzetel van Viessmann in Allendorf (Eder). Het betreft hier 's werelds eerste 'Power-to-Gas'-installatie van dit type op industriële schaal. Om het 'hernieuwbare methaan' ook te kunnen gebruiken als alternatieve brandstof, gaat Viessmann samenwerken met een grote automobielfabrikant.

'Power-to-Heat'

De tweede optie is 'Power-to-Heat', wat staat voor een decentrale en kortstondige opslag in gebouwen waarin warmtepompen geïnstalleerd zijn. Deze kunnen onafhankelijk van de actuele warmtebehoefte worden ingeschakeld wanneer de stroom weinig kost. Deze wordt met behulp van omgevingsenergie hoogefficiënt omgezet in warmte, die kan worden opgeslagen in het buffervat en dan voor verwarmingsdoeleinden kan worden gebruikt. Op die manier kunnen dagelijkse schommelingen in de stroomvoorziening worden opgevangen.

Hybride: toekomstzekerheid door combinatie van efficiënte condensatie- en warmtepomptechniek

Viessmann heeft met hybride verwarmingssystemen een gloednieuwe reeks toestellen ontwikkeld die worden voorgesteld op de beurs ISH Energy. Hierbij zijn efficiënte condensatie- en warmtepomptechniek slim gecombineerd in één compacte behuizing. Zij maken zowel gebruik van gas of stookolie alsook van hernieuwbare energie. Deze toestellen kunnen hun werking automatisch optimaliseren, afhankelijk van de buitentemperatuur en de actuele energieprijzen. Doordat ze klaar zijn voor aansluiting op de toekomstige 'smart grids', kunnen zij reageren op onvoorziene stroomtariefveranderingen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen, kan de gebruiker de voordeligste werking kiezen. Daardoor bieden de hybride toestellen van Viessmann een ongekende mate aan toekomstzekerheid. Ze kunnen worden ingezet bij nieuwbouw maar zijn ook ideale oplossingen voor renovatie. 

Power: grotere onafhankelijkheid van de elektriciteitsmarkt

Ook nieuwe concepten voor eigen stroomopwekking en -gebruik en voor decentrale energieopslag bieden een grote kans voor het welslagen van de energierevolutie. Viessmann wijst hiervoor naar de ISH-producten, die tegelijk elektriciteit en warmte opwekken en hun gebruiker daardoor minder afhankelijk maken van de elektriciteitsmarkt. Dit geldt met name voor verwarmingsinstallaties met brandstofcellen, die Viessmann een jaar geleden reeds als wereldprimeur introduceerde en als eerste fabrikant in serieproductie aanbiedt op de Europese markt.

Connect: innovatieve oplossingen verhogen het comfort

Tot slot heeft Viessmann een brede waaier van innovatieve oplossingen ontwikkeld voor een intelligent, gekoppeld en comfortabel gebouwmanagement. In de eerste fase worden digitale regelsystemen aangeboden:

  • met bedieningsvriendelijke kleurentouchscreens,
  • met een Energie-Cockpit, die de gebruiker van de installatie op elk moment uitgebreid informeert over verbruik en opbrengst
  • en met een ingebouwde internet-interface, zodat de toestellen op elk ogenblik van buitenaf en mobiel bereikbaar zijn.

Daarvoor werden nieuwe apps voor smartphones en tablets ontwikkeld, die zijn afgestemd op de specifieke behoefte van eindklanten en installateurs.

In volgende fasen volgen het basis-domoticasysteem met individuele kamertemperatuurregeling en uiteindelijk het complete domoticasysteem met schakelbare stopcontacten, sturing van verlichting en zonwering alsook beveiligingsmanagement.

Connectiviteit zal volgens Prof. Dr. Martin Viessmann in de toekomst aanwezig zijn in alle Viessmann producten. Niet alleen om extra energie te besparen, maar ook om het comfort nog aanzienlijk te verhogen.

Onder de slogan "HYBRID – CONNECT – POWER" presenteert Viessmann op de beurs ISH Energy 2015 in totaal meer dan 40 nieuwigheden.

(Gesproken woord geldt)

Maart 2015