Met een nieuwe verwarming goed uitgerust voor de toekomst

De energiebesparingstest voor gebouwen biedt ontwerpondersteuning met TÜV-certificaat

Moderniseren loont: Wie tot nu toe gewacht heeft om zijn verouderde verwarmingsinstallatie te vervangen, moet nu in actie komen. Want met 90 procent nemen verwarming en warmwaterbereiding de grootste hap uit het energieverbruik van een doorsneegezin. Wie tegen deze achtergrond zijn stookolie- en gaskosten blijvend wil verlagen, moet daarom investeren in een moderne, efficiënte verwarmingsinstallatie.

Slechts 20 procent van de verwarmingsinstallaties voldoet aan de recentste normen

In de praktijk wordt er nog te weinig gedaan. Slechts zo'n 20 procent van alle verwarmingsinstallaties in Duitsland voldoet aan de recentste normen. Gemiddeld wordt een ketel vervangen na 25 jaar. Deze renovatiestilstand moet worden verholpen - enerzijds door gebruik van efficiënte verwarmingstechnieken en anderzijds door fossiele brandstoffen ter vervangen door hernieuwbare energiebronnen.

Welke mogelijkheden er zijn voor een energierenovatie, hangt van de specifieke situatie af - van de gebouwtoestand, van de beschikbare energiedragers en ten sloot ook van het budget van de gebruiker van de installatie.

Mogelijke besparingen zeer eenvoudig berekenen

Zowel voor condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of micro-WKK-systeem, berekent de energiebesparingstest van Viessmann met slechts weinig invoergegevens de mogelijke besparingen bij renovatie met deze verwarmingstoestellen. Het is voor installateurs daarom de ideale ondersteuning om hun klanten te adviseren. Het gratis programma werd nu uitgebreid met de energiebesparingstest voor gebouwen. Wegens de objectieve resultaten die het levert, werd het als enige programma in zijn soort door TÜV Rheinland gecertificeerd.

Beproefde berekeningsmethodes

TÜV Rheinland heeft daarvoor de berekeningsmethoden achter de energiebesparingstest voor gebouwen grondig getest. Deze berekenen alle waarden volgens de geldende normen en verordeningen en andere geldende technische regels. De gebruiker krijgt op die manier objectieve, altijd controleerbare resultaten en beschikt daardoor over een betrouwbare beslissingshulp voor de renovatie.

Voor de berekening van de energietoestand van de gebouwmantel moeten slechts weinig gegevens worden ingevoerd in de computer of tablet. Latere renovaties, zoals vervanging van de ramen bijvoorbeeld, kunnen eveneens worden ingevoerd.

Vergelijking van varianten

Bij de energiebesparingstest voor gebouwen kan de gebruiker kiezen of hij de energietoestand van het gebouw of de verwarmingsinstallatie centraal wil stellen in zijn berekening. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Er kunnen maximaal vier varianten worden vergeleken om de besparingen op verbruik, kosten en CO2-uitstoot te berekenen. Dit omvat ook een vergelijking tussen verschillende verwarmingssystemen – ook in combinatie met een zonne-installatie.

Rendementsberekening

In de energiebesparingstest voor gebouwen is een rendementsberekening geïntegreerd. Deze berekent de terugverdientijd van de investering op basis van de totale jaarlijkse kosten en de kosten voor elke renovatievariant.

Geïnteresseerden vinden de energiebesparingstest voor gebouwen op www.check-energiesparen.de. Nog handiger is de test gratis en vrijblijvend te laten uitvoeren bij de verwarmingsspecialist. Hier krijgen vastgoedeigenaars ook deskundig advies over de mogelijkheden van een verwarmingsrenovatie.

Bijschrift:

Het adviesprogramma geeft aan hoeveel procent op de energiekosten kan worden bespaard met de betreffende renovatie-ingrepen.

Februari 2015


Foto's bij de perstekst