Köb houtverwarmingsketel voor historisch gebouw in de Amerikaanse staat New York

De Bruderhof-gemeenschap verwarmt met houtsnippers van eigen fabricaat.

In januari 2012 kocht de geloofsgemeenschap Bruderhof een prachtig gebouw van ruim 16 000 m² groot in Esopus in de Amerikaanse deelstaat New York. Het als Mt. St. Alphonsus bekende gebouw telt meer dan 220 vertrekken, waaronder een grote eetzaal met keuken, een bibliotheek, een collegezaal, kantoorruimten en een romaanse kapel. Nadat dringende renovatiewerkzaamheden door de vorige eigenaars steeds opnieuw waren uitgesteld, werd het gebouw in acht maanden tijd grondig gesaneerd. Aangezien de Bruderhof-gemeenschap veel waarde hecht aan milieubehoud en duurzaamheid, kwamen als verwarmingssysteem alleen houtketels in aanmerking; uiteindelijk viel de keuze op twee Köb Pyrotec-systemen.

Omschakeling van de radiatoren op warm water

Nadat Lew McCreery van US Forest Service een eerste haalbaarheidsstudie en mogelijke opties voor de verwarmingsrenovatie had voorgesteld, schiep Dan Wilson van de firma Wilson Engineering met een uitgebreide studie de basis voor de aanbesteding. Deze bepaalde uiteindelijk dat niet alleen de ketel moest worden vervangen, maar dat ook de stoomradiatoren op warm water moesten worden omgeschakeld.

Olietanks maakten plaats voor opslagruimte voor houtsnippers

In februari 2012 ging de uitvoerende firma Ashley Mechanical van start met de sanering. Daarbij werden beide oude ketels en het stoomleidingstelsel verwijderd. Ook de twee olietanks werden gedemonteerd. Op dezelfde plaats ontstond opslagruimte voor de houtsnippers. Bijna 230 stoomradiatoren werden omgebouwd voor werking met warm water, terwijl in de gerenoveerde badkamers en toiletten vlakke radiatoren werden geplaatst.

Twee Pyrotec-ketels vormen het hart van de installatie

Het hart van de nieuwe installatie wordt gevormd door twee houtsnipperketels van Köb. De kleinste, een Pyrotec KPT-530, zorgt in de zomer voor de sanitair waterverwarming en in de overgangsmaanden voor de gebouwverwarming. De grotere ketel, een Pyrotec KPT-1250, wordt alleen in de wintermaanden gebruikt. De KPT-530 fungeert dan als piekbelastingsketel. Fossiele brandstoffen worden niet gebruikt – de installatie doet het zonder back-upketel.

Plaatsing via het plafond van de opslagruimte voor de houtsnippers

De plaatsing van de twee nieuwe ketels vormde een grote uitdaging. Aangezien de smalle doorgangen van het gebouw een onoverkomelijke hindernis waren geweest, gebruikte men de opening in het plafond van de opslagruimte voor de houtsnippers als toegang tot de ondergrondse stookruimte.

Houtsnippers van eigen productie

In augustus 2012 werd de installatie in gebruik genomen. De houtsnippers worden door de gebruikers zelf geproduceerd. Hiervoor werd een professionele hakselaar aangekocht. Ook de tuinbouwbedrijven uit de regio profiteren hiervan. Terwijl ze vroeger moesten betalen om van hun snoeisel af te komen, kunnen ze het nu gratis wegbrengen naar een nuttige bestemming.

'Modelproject' in de meest letterlijke zin

Beide Pyrotec-ketels werken sinds hun ingebruikname tot volle tevredenheid van hun gebruikers, wier verwachtingen zowel wat efficiëntie als vermogen betreft ruim overtroffen werden. De Bruderhof beschouwt de installatie ook letterlijk als een 'modelproject'. Ze moet duidelijk maken wat er met innovatieve verwarmingstechniek mogelijk is en eigenaars van vergelijkbare gebouwen ertoe aansporen eveneens te investeren in efficiënte techniek voor gebruik van hernieuwbare energie.

Bijschriften:

Foto 1:

Na een grondige renovatie schittert het indrukwekkende gebouw zowel van binnen als van buiten weer als vanouds.

Foto 2:

Twee houtsnipperketels van Köb zorgen voor warmte in het historische gebouw.

augustus 2013