Omgaan met overspanning en waterschade

Afhankelijk van het noodweer (bv. overstroming of blikseminslag) en de schade die daaruit voortvloeit, is de betreffende verzekering (inboedelverzekering, opstalverzekering of in speciale gevallen de brandverzekering) bevoegd voor de schaderegeling.

In geval van schade gelden de volgende aanwijzingen:

  • De verzekering moet zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.
  • De schade moet goed worden gedocumenteerd, bv. met foto's of video's.
  • Beschadigde voorwerpen moeten worden bewaard, omdat de verzekeraar het schadegeval meestal zal onderzoeken alvorens de schade te vergoeden.

Alleen een door de overheid erkend expert kan beoordelen of een voorwerp moet worden vervangen of gerepareerd. Deze wordt ingeschakeld door de verzekering. Bovendien hangt de beslissing of de kosten worden vergoed af van het betreffende verzekeringscontract. Schade door overspanning moet bij de meeste verzekeringen bijvoorbeeld apart worden verzekerd.

Viessmann kan in zulke gevallen niet als expert optreden en bijgevolg ook geen defecte onderdelen controleren. Evenmin mogen Viessmann of de verwarmingsspecialist expertiseverslagen opstellen of becommentariëren. De verwarmingsspecialist en Viessmann zelf kunnen dus alleen een technische aanbeveling uitspreken.
Bij schade die wordt veroorzaakt door blikseminslag of door overspannings- of waterschade, adviseren wij altijd alle spanningvoerende onderdelen te vervangen.

Bij schade die ontstaan is door vocht, is het mogelijk dat de regeleenheid door oxidatie en verontreiniging permanent beschadigd is. Vaak komen problemen met bepaalde onderdelen niet meteen tot uiting, maar zal de regeleenheid op een later tijdstip met grote waarschijnlijkheid storingen gaan vertonen of uitvallen. In het uiterste geval kan er zelfs brand ontstaan in de stookruimte. Ook het opdrogen van de onderdelen sluit een mogelijke brand niet uit. Om dit te voorkomen, raden wij ook hier aan alle elektrische componenten die met vocht in aanraking zijn gekomen, te vervangen.

Om bliksemschade te beperken, raden wij de volgende bliksembeveiligingssystemen aan:

  • Algemene beveiliging => gebouwmantel
    Uitwendige bescherming, bv. door bliksemafleider, tegen rechtstreekse blikseminslag.
  • Gemiddelde beveiliging => elektrische installatie
    Interne beveiliging voor de hele elektrische installatie door bliksemstroomafleiders. Deze beschermen tegen directe blikseminslag en overspanningen door elektromagnetische velden. In het ergste geval kan een toestel ook daardoor worden vernield. Deze velden vereisen geen kabels, maar worden door de lucht overgedragen of breiden zich hierover uit.
  • Fijne beveiliging => afzonderlijke verbruikers, d.w.z. rechtstreeks op het toestel Fijne beveiliging in de verschillende eindtoestellen tegen overspanningen door elektromagnetische velden. Deze storingen worden afgeleid via een beschermingsgeleider

De door ons gebouwde regeleenheden voldoen aan de voorschriften en normen inzake stoorbestendigheid en zijn hierop getest.