Producteigenschappen zijn niet aanwezig

U hebt gekozen voor een product van het merk Viessmann, maar bent ondanks onze belofte van de beste kwaliteit toch ontevreden.

Hypermoderne proefstanden en een gecertificeerd kwaliteitsbeheer zijn vaste onderdelen van onze bedrijfsfilosofie. Toch kunnen er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, tijdens de montage fouten insluipen of kunnen aangekochte of zelf vervaardigde componenten gebreken vertonen. Wij leveren constant inspanningen om fouten tot een minimum te beperken.

Het kan echter ook gebeuren dat de installatie bv. tijdens het transport beschadigd raakt of verkeerd ontworpen of geïnstalleerd wordt, zodat de beloofde producteigenschappen niet of slechts ten dele aanwezig zijn.

Om zo snel mogelijk deskundige hulp te krijgen, gaat u te rade bij uw verwarmingsspecialist, die uw specifieke installatie heeft ontworpen, geplaatst en afgesteld. Dit heeft als voordeel dat deze door zijn lokale nabijheid in veel gevallen snel ter plaatse is en reeds vertrouwd is met uw installatie. Uw verwarmingsspecialist zal het probleem ofwel zelf kunnen oplossen, of zo nodig contact opnemen met een van onze technici, die samen met de installateur de fout kan verhelpen. Uiteraard brengt dit tijdens de garantieperiode geen extra kosten voor u mee.

Voorts adviseren wij altijd voor uzelf even na te gaan of en in welke mate uw verwarmingsgewoonten sinds de installatie van de nieuwe verwarming veranderd zijn. Mocht u ondanks ongewijzigde randvoorwaarden vaststellen dat uw energieverbruik is gestegen, dient u eveneens contact op te nemen met uw verwarmingsinstallateur.