Biomassaketel icon-biomasse.png

Verwarmen met hout - de meest natuurlijke brandstof ter wereld. Met hun hoge rendement en laag verbruik in combinatie met de huidige energieprijzen zijn biomassaverwarmingsketels een economisch verstandige investering.