Vitofriocal ijsbuffersysteem – innovatieve warmtebron voor grond/water-warmtepompen


De voordelen op een rij

  • Combinatie van omgevingslucht, de aardbodem en zonnewarmte als warmtebron
  • Zeer hoge efficiëntie door intelligent warmtebronmanagement en warmtepompen met RCD-systeem (Refrigerant Cycle Diagnostic System) met electronisch expansieventiel (EEV)
  • Kant-en-klare systeempakketten van 6 tot 17 kW met op elkaar afgestemde componenten zorgen voor een optimale werking
  • Geen bouwvergunning of BRL - certificering vereist
  • Vrije koeling beschikbaar
  • Eenvoudig te bedienen regeling, in de warmtepomp geïntegreerd


Kristallisatie-energie voor verwarming gebruiken

Een standaardpakket bestaat uit een of twee ijsreservoirs met een watervolume van ca. 10 m³ en een evenredig aantal zon-luchtabsorbers voor montage op hellend of plat dak.

De op het dak geplaatste zon-luchtabsorbers halen de warmte uit de omgevingslucht en zoninstraling en geven deze door aan de warmtepomp. Daarnaast dienen zij voor de regeneratie van het ijsreservoir wanneer de warmtepomp geen energie vraagt.

Wanneer er door de zon-luchtabsorbers niet voldoende energie wordt opgevangen, schakelt de warmtepomp over naar de in de ijsbuffer opgeslagen energie.
Daalt de temperatuur in de ijsbuffer onder het vriespunt, dan wordt deze faseovergang van water naar ijs benut voor verdere energiewinning - vandaar de naam ijsbuffer. Bij de overgang van water naar ijs komt evenveel kristallisatie-energie vrij als bij het omgekeerde proces - het ontdooien - nodig is. Bij de voor een eengezinswoning gebruikelijke grootte van de ijsbuffer van tien kubieke meter waterinhoud komt dat overeen met de energie van ca. 120 liter stookolie. 

Voor grotere objecten met een grotere verwarmingsbehoefte is een projectgerelateerd ontwerp van de ijsbuffer en zon-luchtabsorber vereist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Heizem-mit-Eis-Video.jpg
Verwarmen met ijs - ijsreservoirs: de innovatieve warmtebron voor warmtepompen