Het verwarmingssysteem renoveren loont.

De perfecte start: Viessmann ondersteunt uw persoonlijke doelstellingen voor energiebesparing

Het thema energie-efficiëntie binnen de eigen woning interesseert iedereen. Investeren in een nieuwe verwarming is doorgaans de moeite waard. Via onze door de TÜV gecertificeerde energiebesparingscontrole voor gebouwen kunnen wij snel en eenvoudig uw individuele moderniserings- en besparingsmogelijkheden berekenen.

Investeren in puur rendement

Doordat de interestvoeten al jarenlang laag staan, zijn aankopen om duurzaam te besparen nu nog rendabeler. Want investeringen in de moderne verwarmingstechnieken van Viessmann kunnen al na korte tijd afgeschreven worden dankzij de besparing op de energiekosten. En wat meer is: de waarde van uw eigendom stijgt door de toevoeging van een toekomstgerichte techniek.

Besparen zonder aan comfort in te boeten

Ongeveer 40 procent van het energieverbruik in Duitsland wordt gebruikt voor verwarming en warmwaterproductie. Bijgevolg is de mogelijkheid om te besparen dan ook het grootst in dit segment. Het energieverbruik kan verminderd worden via een hele reeks renovatiemaatregelen. De eerste keuze valt daarbij op moderne verwarmingssystemen, die de geïnstalleerde energiedragers bijzonder efficiënt ondersteunen. Het volledige gamma van Viessmann biedt voor alle mogelijke vereisten optimale oplossingen, waarmee kan worden bespaard op de verwarmingskosten en ook de impact op de waardevolle grondstoffen beperkt wordt.

Duurzaamheid als dagelijks motto

Elke besparing van fossiele brandstoffen draagt bij tot een duurzaam milieubehoud voor de toekomstige generaties. Een lagere uitstoot van schadelijke stoffen en het behoud van de natuurlijke grondstofrijkdommen zijn twee zaken waarvoor we verantwoordelijkheid moeten opnemen zodat de toekomstige generaties er niet mee belast worden. Met een moderne verwarmingsinstallatie van Viessmann, waarmee men tegelijkertijd milieuvriendelijk en kostenefficiënt warmte kan opwekken, kan iedereen daartoe bijdragen.

Heizung modernisieren lohnt sich

Het verwarmingssysteem renoveren loont:
het energieverbruik van een doorsneegezin

( A ) Warm water
( B ) Huishoudelijke toestellen
( C ) Licht
( D ) Verwarming

Lassen Sie Ihre alte Heizung hinter sich

Wachten kost alleen maar geld

Verouderde verwarmingssystemen belasten niet alleen het milieu door hun hoge uitstoot, maar ook uw portefeuille door nodeloos hoge verwarmingskosten. Hoe sneller u in een nieuwe, efficiëntere verwarming investeert, des te sneller kunt u beginnen sparen.

Wie investeert, wordt ondersteund

De vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie wordt gestimuleerd door de toekenning van diverse federale, provinciale en gemeentelijke subsidies. Zo maakt de staat uw keuze voor een innovatief en toekomstgericht verwarmingssysteem nog aantrekkelijker.


Waag de sprong en vervang uw oude verwarmingsinstallatie!

Voor de verwarmingstechnische renovatie van een gebouw bestaan er een hele reeks individuele maatregelen. Maar niet bij alle maatregelen brengt de investering evenveel op. Het is hierbij dan ook bijzonder belangrijk dat alle factoren met elkaar worden vergeleken.

Kosten en opbrengsten met elkaar vergelijken

Het is interessant om al bij de eerste renovatiegesprekken over bepaalde vergelijkingswaarden te beschikken. DEKRA berekende en vergeleek het daadwerkelijke energiebesparingspotentieel van de verschillende maatregelen* voor een voorbeeldwoning. Want voor een renovatie zijn er heel wat mogelijkheden beschikbaar, maar die leveren niet allemaal hetzelfde energievoordeel op. Het komt erop aan iedere renovatie individueel te beoordelen en de respectieve optimale maatregelen met elkaar te combineren.

*Voor meer informatie over de energiebesparingsmogelijkheden van de diverse maatregelen klikt u op het rode plus-teken.  
Heizung modernisieren - Einsparpotenziale

Duidelijk voordeel met een nieuwe verwarming

Volgens de berekeningen van DEKRA vertaalt de investering voor de omvorming tot een lage-energiewoning via isolatie en de vervanging van vensters en deuren zich gemiddeld pas na ongeveer 20 à 30 jaar in een besparing op de energiekosten. Maar er zijn ook betere mogelijkheden: een nieuwe verwarmingsketel in combinatie met een zonnesysteem en de isolatie van het kelderplafond brengen doorgaans meer op. Alleen de nieuwe verwarmingsinstallatie kan al door de besparing op brandstof na zes jaar terugverdiend worden.

Goed combineren levert een mooiere besparing op

Uw woning later isoleren of nieuwe ramen plaatsen zal eveneens een positief effect hebben op uw energiefactuur. Bijvoorbeeld: een nieuwe condensatieketel past zich door zijn modulerende werking automatisch aan de lagere warmtebehoefte van de woning aan.


Rendabiliteitsberekening voor uw woning

Efficiënt renoveren lukt het best met een sterke partner aan uw zijde. En met de energiebesparingscontrole voor gebouwen van Viessmann, de enige controle met TÜV-certificering.

Kies ook in uw eigen woning voor een energierevolutie. Starten gaat heel eenvoudig. Via de energiebesparingscontrole voor gebouwen van Viessmann kunnen uw individuele moderniserings- en besparingsmogelijkheden snel en eenvoudig worden berekend. Daartoe ondersteunen wij u interactief en uiteraard gratis met energiebesparende renovatiemaatregelen voor gebouwen.

Met als doel: tevreden klanten, want die vormen de beste referentie.

Dankzij de energiebesparingscontrole voor gebouwen kunnen voor iedere situatie en voor iedere comfortvereiste optimale oplossingen worden uitgewerkt.

Gascondensatietechniek

Nadat de familie Meyer alle mogelijke informatie en adviezen heeft ingewonnen, besluiten ze uiteindelijk te kiezen voor de beproefde gascondensatietechniek in combinatie met een zonne-installatie. Peter Meyer: "Als goede huisvader moet men steeds alles goed uitrekenen. Ik was dan ook aanvankelijk bezorgd dat dit enigszins te duur voor ons zou uitvallen. Maar dankzij het advies van onze verwarmingstechnicus hebben we alles nog mooi binnen de perken kunnen houden. En nu verbruiken we veel minder gas."

Productgegevens gascondensatieketel
Referenz-02.png

Micro-warmtekrachtkoppelingstoestel

De familie Hoffmann heeft bij de renovatie gekozen voor een micro-warmtekrachtkoppelingstoestel, waarmee ze nu tegelijkertijd warmte en elektriciteit genereren. Ulrike Hoffmann: "We hebben de juiste beslissing genomen. Via de energiebesparingscontrole voor gebouwen heeft onze verwarmingsinstallateur duidelijk gemaakt hoe we het beste te werk konden gaan om energie te besparen. Dankzij de vervanging van onze oude verwarmingsketel besparen we nu maandelijks toch wel een aanzienlijk bedrag. En dat rendeert. Want met het bespaarde geld kunnen we nu regelmatig eens met de kleinkinderen een lang weekend naar het pretpark gaan."

Lucht/water-warmtepomp

De woning van de familie Schmoll werd gebouwd in 1986. In 2013 hebben ze besloten om de verwarmingsinstallatie te renoveren, en toen hebben ze gekozen voor een lucht/water-warmtepomp gecombineerd met een fotovoltaïsche installatie. Gerhard Schmoll: "De idee om de verwarming te renoveren, kwam van onze zoon. Daarop zijn we naar een beurs in Kassel getrokken, waar we meteen enthousiast waren over de lucht/water-warmtepomp. En nu verwarmen we onze woning met warmte onttrokken aan de omgevingslucht, die onbeperkt beschikbaar is."

Productgegevens warmtepompen

Referenz-04.png

Brandstofcelketel

De nieuw gebouwde woning van Mirko Schwan wordt via de nieuwe brandstofcelketel voorzien van de nodige warmte (vooral voor de warmwaterbereiding) en stroom. Mirko Schwan: "Met mijn nieuwe woning zet ik volledig in op energiebesparing. Dus ook de verwarming moet in dat kader passen. Vandaar dat ik gekozen heb voor de nieuwe brandstofcelketel van Viessmann. Aangezien ik nauwelijks warmte nodig heb voor de verwarming van de woning, beschik ik over voldoende vermogen voor de verwarming van het water. En wat meer is: mijn elektriciteitsbehoefte wordt grotendeels opgevangen door de Vitovalor 300-P. Prima, toch?"

Referenz-05.png

Pelletketel

Dat het renoveren van de verwarmingsinstallatie steeds een goede investering is, blijkt ook uit het voorbeeld van de familie Schön. Wolfgang Schön: "Als gepensioneerde denkt men toch tweemaal na voordat men nogmaals in een nieuw verwarmingssysteem investeert. Daarom besloten wij de speciale besparingscontrole te laten uitvoeren, en op basis daarvan heeft mijn installateur me een pelletketel in combinatie met een zonne-installatie aangeraden. Ik ben absoluut verrast over de zuiverheid van het verwarmen met pellets. En bovenal vind ik het leuk dat ons warm water in de zomer alleen door de zon kan worden verwarmd. Dus de verwarmingsketel kan 's zomers uitgeschakeld blijven."

Referenz-06.png

Gasabsorptiewarmtepomp

Met de gasabsorptiewarmtepomp Vitosorp 200-F, de allernieuwste technologie na de gascondensatietechniek, heeft de woning van de familie Baier resoluut voor de toekomst gekozen. Christian Baier: "De gasabsorptiewarmtepomp Vitosorp was voor ons duidelijk de juiste keuze. Dit toestel is bijzonder efficiënt en milieuvriendelijk. Ik ben vooral overtuigd door het feit dat het energiesysteem voor de verwarming gratis aardwarmte gebruikt en bovendien volkomen geruisloos werkt. Voor de vloerverwarming volstaat een lage aanvoertemperatuur en is slechts weinig warmte nodig. Dankzij de combinatie van condensatietechniek en regeneratieve warmte verbruiken we heel weinig gas."

Hydraulischer Abgleich

Hydraulische compensatie

Neutrale studies bewijzen het: de hydraulische compensatie van een verwarmingsinstallatie doet de energie-efficiëntie tot 15 procent stijgen. Daarenboven is deze volgens verwarmingsinstallatieverordening DIN 4701 en VOB, de Duitse aanbestedings- en contractverordening voor bouwwerkzaamheden, verplicht.