Buffervaten: warm water opslaan om later te gebruiken

Installateur vinden
Viessmann heating water buffer cylinder with freshwater module

In principe slaan buffervaten thermische energie op die op dat moment niet nodig is, zodat deze later naar behoefte kan worden verbruikt. Buffervaten voor verwarmingswater worden vooral gebruikt wanneer warmte niet altijd constant nodig is. De piektijden voor verwarming en sanitair warm water in een gemiddeld huishouden liggen bijvoorbeeld 's morgens en 's avonds. Een zonnesysteem voor centrale verwarmingsondersteuning en sanitair warm water levert echter midden op de dag de hoogste opbrengsten op. Een gas- of vaste-brandstofketel daarentegen zou voortdurend aan en uit staan. Een buffervat vermindert deze cycli en ongelijkmatige warmteproductie. Hij levert warmte wanneer er vraag is en zorgt ervoor dat de warmtebron constant in de optimale vermogensstand werkt.

  

Viessmann biedt een ruim assortiment buffervaten voor sanitair warm water en verwarming. Deze zijn afhankelijk van hun kerntaken en individuele behoeften verschillend uitgerust. Het assortiment omvat zowel oplossingen voor woningen als voor commerciële en gemeentelijke toepassingen.    

Het ontwerp maakt een optimaal gebruik van thermische energie mogelijk

Er is een speciaal ontwerp nodig om tijdelijke opslag van thermische energie mogelijk te maken. Een verwarmingswaterbuffercilinder is in wezen een cilinder van staal. Hij is voorzien van hydraulische aansluitmogelijkheden. Deze variëren in aantal, afhankelijk van het model en het toepassingsgebied. Bovendien overtuigen de Viessmann buffervaten met een warmte-isolatie rondom van polyestervlies. Hierdoor wordt het warmteverlies tot een minimum beperkt. Bovendien maakt dit extra isolatie van de buffervatcilinder overbodig.

Afstemming op individuele behoeften

Afhankelijk van het model en de omstandigheden beschikken de buffervaten van Viessmann ook over een aansluiting voor een dompelverwarming, een interne indirecte spiraal voor de aansluiting van zonnecollectoren of een bijkomend stratificatiesysteem. Bovendien kan als accessoire een verswatermodule worden geleverd of kan een gegolfde warmwaterleiding worden geïntegreerd als de buffervat ook bestemd is voor de levering van sanitair warm water.

Modelhuis met boiler voor sanitair warm water en buffervat voor verwarming

Hoe werkt een buffervat?

Tussen de warmtebron en de warmteverbruikers bevindt zich altijd een buffervat. Een ketel verwarmt het verwarmingswater, dat door het buffervat stroomt. De stroom van de warmteopwekker wordt in het buffervat gemengd met de koude retour van de verbruikers (radiatoren). Dit verhoogt de temperatuur van het water, zodat het indien nodig als stroom aan de radiatoren kan worden afgegeven. De koude retour van de warmteverbruikers stroomt vervolgens terug naar het buffervat voor verwarmingswater. Als de boiler ook warmte levert voor sanitair warm water, omvatten de verbruikers niet alleen radiatoren, maar ook aftappunten zoals kranen, douches, baden en vaatwassers.

In verhouding tot het volume is de dichtheid van het water afhankelijk van de temperatuur. Bijgevolg bevindt het warme water zich altijd aan de bovenkant van de verwarmingswaterbuffercilinder. Van daaruit stroomt het naar de radiatoren. Het koude retourwater van de radiatoren bevindt zich op de bodem van het reservoir en stroomt van daaruit naar de ketel, waar het opnieuw kan worden verwarmd. Ketel, buffervat en radiatoren vormen dus een gesloten systeem.Buffervat voor extra sanitair waterverwarming

Vitocell 100-E serie omvat buffervaten met een inhoud van 46 tot 2000 liter. Het model Vitocell 140-E kan ook samen met de verswatermodule worden gebruikt. Bovendien beschikt hij over een interne indirecte spoel, die onder meer gebruikt kan worden voor het aansluiten van zonnecollectoren. Daardoor is dit buffervat van Viessmann ook geschikt voor dualistische verwarmingssystemen, d.w.z. systemen waarin twee warmtebronnen zijn geïntegreerd.  

Specifiek voor huishoudelijke warmtepompinstallaties ontwikkelde Viessman een plaatbesparende combinatie van warmwaterboiler en bovengeplaatste buffervat: Vitocell Modular 100-VE.  

Viessmann buffervaten voor verwarmingswater

Buffervat met aanvullend stratificatiesysteem

De dichtheid van water verandert bmet de temperatuur. Warm water is lichter in verhouding tot zijn volume en stijgt daarom omhoog in een verticaal vat. In een buffervat leidt dit effect meestal tot vermenging. Als een buffervat is uitgerust met een stratificatiesysteem, blijft het koude retourwater onderin, terwijl het warme vertrekwater altijd bovenin kan worden genomen. Dit heeft het grote voordeel dat de cilinder niet volledig hoeft te worden verwarmd om aftappunten, zoals douches of baden, warm water te laten verbruiken.

Zorgen voor een vlotte werking

In het kader van het onderhoud van het verwarmingssysteem wordt ook de werking van de buffervat gecontroleerd. Dit draagt bij aan een goede werking. Tijdens de visuele inspectie controleert de verwarmingsdeskundige de buffervat, pompen en kleppen op beschadigingen, corrosie, vuil en lekkages. Dit is vooral een voorzorgsmaatregel. De focus ligt hierbij op de interfaces tussen de componenten, zodat deze optimaal op elkaar zijn afgestemd. In principe heeft de buffervat echter zeer weinig onderhoud nodig.

Ontluchtingskleppen vergemakkelijken het onderhoud

De warmteopwekker, het buffervat en de warmteverbruikers vormen een gesloten systeem. Toch kan er altijd lucht in het systeem binnendringen. Het Vitocell-assortiment van Viessmann beschikt over ontluchtingsventielen om de lucht te laten ontsnappen. Hiermee kan jouw Viessmann-partner het buffervat gemakkelijk ontluchten.

Kwaliteit van het verwarmingswater zorgt voor lage kosten

De buffervat bevat zuurstofarm verwarmingswater, waardoor extra roestbescherming meestal niet nodig is. Als het water een bepaalde kwaliteit heeft en voldoet aan de specificaties (volgens VDI-richtlijn 2035 - Eisen aan de kwaliteit van verwarmingswater), hoeft een buffervat niet te worden ontkalkt. De situatie is anders bij warmwaterboilers. Hier stroomt het leidingwater over de hete warmtewisselaars. Afhankelijk van de hardheid van het water kan hierdoor kalkaanslag ontstaan. Ook dit wordt door jouw Viessmann-partner verwijderd.