Systemen voor opwekken van stoom- en warm water voor bedrijven en industrie

Efficiënte, schone energie en een zeer hoge betrouwbaarheid zijn essentieel bij commerciële en industriële toepassingen. De stoom- en warmwatersystemen van Viessmann voldoen aan deze vereisten. Omdat we volledige systemen leveren, is de perfecte samenwerking van alle onderdelen voor ons een topprioriteit. Dat staat garant voor een vlotte werking, een optimale planning en een naadloze aanpassing aan alle omstandigheden. Met het juiste toebehoren wordt een stoom- en warmwaterketel een efficiënt en betrouwbaar verwarmingssysteem dat bovendien toekomstbestendig is. De producten van Viessmann zijn 'H2 ready' en kunnen aangevuld worden met andere systemen, zoals speciale warmtewisselaars voor een hoger energierendement.

Van bij de planning werken we samen met experts in industriële/commerciële ketels die hun jarenlange ervaring met ons delen. We geven je een overzicht van alle beschikbare oplossingen voor stoom- en warmwatersystemen. Naast gebruiksklare systemen met verschillend vermogen, kan je bij Viessmann ook terecht voor configuraties die specifiek afgestemd zijn op jouw project. De portfolio van Viessmann omvat advies en uitgebreide services en producten voor een kostenefficiënt en toekomstbestendig stoom- en warmwatersysteem.

De industriële/commerciële keteltechnologie van Viessmann onderscheidt zich door kwaliteit, efficiëntie, duurzaamheid en service!

Tot 100 procent waterstof

Bij chemische bewerkingen zoals de chloorproductie en andere industriële processen wordt het waterstofgas grotendeels niet gebruikt en komt het in de atmosfeer terecht. Vitomax-ketels, die met een aangepaste brander op 100 procent waterstof kunnen werken, bieden een rendabele en efficiënte oplossing. Zo kan met 1 MW geïnstalleerd ketelvermogen jaarlijks >400 ton CO₂-uitstoot vermeden worden.

Stoomketels

Het assortiment stoomketels van Viessmann omvat:

 • Lagedruk- en hogedruk-stoomketels tot 31,5 t/h
 • Restwarmteketels voor hogedrukstoom en zeer efficiënte stoomketelsystemen tot 70 t/h

Naast de stoomketels zelf omvat dit uitgebreide assortiment ook perfect afgestemde systeemtechnologie voor instrumentatie en regeling (intelligente regeling), verbrandingssystemen, waterzuiveringssystemen, voedingswatertanks, rookgassystemen, warmteterugwinningssystemen en wateranalyse.

Dankzij onze jarenlange ervaring met de bouw van grote en industriële/commerciële ketels en onze geavanceerde technologie kunnen de stoomketels van Viessmann uitpakken met prachtige kwaliteitskenmerken. De productietechnologie van Viessmann voldoet aan de eisen van alle huidige nationale regel- en wetgeving. We stellen ook heel hoge eisen aan de materialen die we gebruiken en de afwerking ervan. Nog enkele voordelen:

 • Een consistent hoge operationele betrouwbaarheid en een lange levensduur
 • De strengste kwaliteitscontroles tijdens het volledige productieproces
 • Hoge efficiëntieniveaus die nog verhoogd worden door ingebouwde of externe warmtewisselaars
 • Schone verbranding (NOx-uitstoot bij werking op gas: minder dan 70 mg/Nm3; bij werking op mazout: minder dan 150 mg/Nm3)
 • Verlaging van de CO2-uitstoot door de verbranding van tot 100 % waterstof

Typische kenmerken van de restwarmteketels voor hogedrukstoom zijn:

 • Gebruik van proceswarmte en warmte van de afgezogen lucht als 'restproducten' van industriële processen en warme rookgassen
 • Minder gebruik van fossiele brandstoffen en dus lagere werkingskosten
 • Flexibel gebruik via individuele of standaardontwerpen in combinatie met warmte-krachtkoppelingsinstallaties

Warmwaterketels

Dit zijn de warmwaterketels in ons assortiment:

 • Lagedruk- en hogedrukwarmwaterketels met een vermogen van maximaal 22 MW
 • Restwarmteketels voor warm water onder hoge druk en zeer efficiënte warmwaterketels met een vermogen tot 44 MW

Naast deze warmwaterketels vind je in ons assortiment ook alles wat je nodig hebt om je systeem aan te vullen, zoals perfect afgestemde systeemtechnologie voor instrumentatie en regeling, verbrandingssystemen, drukcompensatiesystemen, pompen, fittings, warmteterugwinningssystemen en rookgassystemen.

De warmwaterketels van Viessmann voor commerciële en industriële toepassingen worden gekenmerkt door hun energie-efficiënte en schone werking en hun hoge operationele betrouwbaarheid. Viessmann geeft je advies én een uitgebreide waaier van services en producten die garant staan voor een kostenefficiënte en toekomstbestendige warmteproductie. Zo kan je een ketelhuisconcept uitwerken op basis van jouw behoefte met individuele specificaties voor op maat gemaakte systeemoplossingen. Wat je zeker ook niet mag vergeten:  

 • Dankzij onze jarenlange ervaring en knowhow in de bouw van grote en industriële/commerciële ketels leveren we warmwaterketels van topkwaliteit.
 • De hoge operationele betrouwbaarheid en de lange levensduur van alle onderdelen spreken voor zich.
 • Onze experts en lokale partners werken samen met jou om een systeem uit te tekenen dat zo efficiënt mogelijk werkt en tegelijk optimaal inspeelt op wat jij nodig hebt.

H2 ready: de warmwaterketels kunnen ook werken met 100 % waterstof. Zo kunnen we de CO2-uitstoot flink beperken.

De restwarmteketels voor warm water onder hoge druk bieden de volgende voordelen:

 • Gebruik van proces- en restwarmte
 • Lagere werkingskosten 
 • Beperkt gebruik van fossiele brandstoffen
 • Flexibiliteit dankzij maatwerk

Elektrische stoom- en warmwaterketels voor industriële toepassingen

Viessmann biedt toekomstgerichte, door elektriciteit aangedreven systeemoplossingen aan, niet alleen voor woningen en appartementsgebouwen, maar ook op het vlak van industriële/commerciële ketels. Daarbij worden specifieke doelstellingen nagestreefd, zoals de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, de beperking van de CO2-uitstoot en de verdere ontwikkeling van klimaatvriendelijke technologieën. Om die doelstellingen te bereiken met industriële/commerciële ketels is 'elektriciteit-tot-warmte' een mogelijke oplossing: daarbij wordt overtollige elektriciteit van productiepieken gebruikt om verwarmingsinstallaties en stoomketels op een rendabele en milieuvriendelijke te laten werken.

De voordelen van elektrische stoom- en warmwaterproductie op een rij:

 • Verlaging van de CO2-uitstoot
 • Beperkt gebruik van fossiele brandstoffen
 • Kostenbesparend omdat de emissietaks daalt
 • Minder brandstof aankopen en opslaan
 • Bij volledig elektrische ketels moeten helemaal geen fossiele brandstoffen worden aangekocht, opgeslagen of gebruikt
 • Minder cycli in de brander en zo minder slijtage dankzij het gebruik van verwarmingspatronen
 • Gebruik van goedkopere elektriciteit (aan nachttarief of overtollige, zelf opgewekte elektriciteit)
 • Zeer hoge efficiëntie en diverse instellingen