Hernieuwbare energie

De energietransitie

Fossiele brandstoffen zullen in de toekomst een steeds kleinere rol spelen in de energievoorziening van woningen en bedrijven. Technische oplossingen voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bestaan en bieden vele mogelijkheden om het gebouwen kosteneffectief te moderniseren. Overheidssubsidies stimuleren deze transitie. Door bestaande systemen te koppelen aan hernieuwbare energiebronnen ontstaan hybride oplossingen die kosteneffectief zijn en mee evolueren met het aanbod van energiezuinige en milieuvriendelijke alternatieven.

Energie van de zon

Zonneboilers

Zonneboilers nemen warmte op van de zon. Die warmte wordt naar een warmwaterboiler (zonneboiler) of een buffervat geleid, waardoor daarin warm water geproduceerd wordt. Dit water kan gebruikt worden voor bad of douche (sanitair warm water) of voor verwarming verdeeld naar vloerverwarming of radiatoren.

Diagram: warmwaterproductie met een zonneboiler met vlakke zonnecollectoren
Diagram: thermische zonnecollectoren voor warmwaterproductie en verwarming

Zonneboilers kunnen in bijna elk gebouw worden geïntegreerd, zowel bij nieuwbouw- als renovatieprojecten. Ze kunnen op schuine daken, platte daken en op muren worden geplaatst.

Voor  zonneboilers geldt dat als de collector naar het zuidoosten tot zuidwesten gericht is, moet je rekenen op een vlakke collector van 1,5  vierkante meter of een buiscollector van 1,0  vierkante meter voor elke 100  liter boilervolume. Op het zuiden gerichte daken met een hellingshoek van 30  tot 40  graden leveren uitstekende resultaten op. Is je dak, met een vergelijkbare hellingshoek, op het oosten of westen gericht, dan zal je die opbrengst met tot 20  procent zien dalen.   Een lagere opbrengst als gevolg van een ongunstige oriëntatie of helling kan gecompenseerd worden door een grotere collector te plaatsen.

Fotovoltaïsche zonnepanelen

Fotovoltaïsche zonnepanelen zetten licht van de zon om in elektrische stroom. Een omvormer is nodig om de deze energie om te zetten in wisselstroom zodat deze onmiddellijk verbruikt kan worden in de woning of teruggeleverd aan het net, mogelijk tegen een vergoeding vanwege je energieleverancier. Een thuisbatterij kan deze energie vasthouden om later zelf te verbruiken in plaats van deze eerst aan het net terug te geven en 's avonds aan een hogere prijs terug te kopen.

[1] Zonnepanelen [2] Zonnecollectoren [3] Warmtepomp [4] Buitenunit van de warmtepomp [5] Mechanische ventilatie-unit [6] Thuisbatterij

Zuidgerichte daken zonder schaduw zijn ideaal voor zonnepanelen. Met een helling van 25 tot 35 graden valt het zonlicht onder precies de juiste hoek op de zonnepanelen waardoor de cellen maximaal energie opwekken. Als de helling goed is, maar het dak oost- of westgericht is, is de opbrengst gemiddeld 20  % lager, maar meer verspreid beschikbaar over de dag.

Warmte uit de lucht en de aarde

Warmtepompen maken gebruik van hernieuwbare energie uit de lucht, uit de aarde, of uit waterstromen voor verwarming en de productie van warm water voor bad en douche. Naast hun klassieke toepassing als warmtegenerator op koude dagen kunnen warmtepompen ook in de zomer voor een aangenaam klimaat zorgen door de koelfunctie.

Warmtepompen voor verwarming

Warmte uit de lucht (met buitenunit)
Warmte uit de grond (met verticale aardsondes)
Warmte uit water (met sondes)
Warmte uit de grond (met horizontaal captatienet)
Warmte uit water (met sondes)

Het uitgebreide productengamma van Viessmann biedt voor elke vraag de juiste warmtepomp. Al in de ontwerpfase kan rekening worden gehouden met bouwkundige en geologische omstandigheden en persoonlijke en individuele voorkeuren met betrekking tot de warmtebehoefte.

Warmtepompen kunnen worden gebruikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten, gecombineerd met thermische en fotovoltaïsche zonnesystemen en ook in als hybride systeem met een bestaande verwarmingsketel op gas of stookolie.

Warmtepompboilers zijn specifiek ontworpen voor sanitair warm water ter vervanging van een elektrsiche boiler of in combinatie met een  een bestaande verwarmingsketel op gas of stookolie.

Koelen met een warmtepomp

Warmtepompen van Viessmann kunnen in de zomer de temperatuur in je woning tot 4°C temperen. Grond/water-warmtepompen doen dat efficiënter dankzij "passive cooling".

Ook airconditioners zijn warmtepompen. Deze omkeerbare lucht/lucht-warmtepomp is de beste oplossing voor het constant houden van de temperatuur in een woning of bedrijf. Dat ze omkeerbaar zijn houdt in dat het mogelijk is om in de winter je woning te verwarmen met dit toestel.