Viessmann: een bedrijf met traditie en visie

Werken bij Viessmann

Reeds decennialang helpt het merk Viessmann met innovatieve technologieën de levenskwaliteit van mensen te verbeteren - in eerste instantie met warmte. In deze periode heeft de onderneming zich ontwikkeld van verwarmingsproducent tot aanbieder van intelligente verwarmings- en energieoplossingen. Technische vooruitgang is echter niet de enige prioriteit. Ook duurzaam denken en handelen zijn stevig verankerd in de waarden van de onderneming. Zo draagt Viessmann Climate Solutions bij tot de creatie en het behoud van leefruimtes voor toekomstige generaties.

  

De familie is groot en internationaal

Van Allendorf naar de wereld. Sinds de oprichting in 1917 is Viessmann gestaag gegroeid. In samenwerking met talrijke partners uit verschillende branches zetten alle medewerkers zich dagelijks in om aan de steeds veranderende behoeften van de klanten te voldoen en de energievoorziening op lange termijn te veranderen.

  

Duurzaamheid uitdragen

Als bedrijf met meer dan 100 jaar geschiedenis richt Viessmann Climate Solutions zich op langetermijndoelstellingen. Dat geldt ook voor een van de grootste uitdagingen van onze tijd: de energietransitie. De verwarmingsmarkt biedt een enorm potentieel voor energiebesparing. En Viessmann Climate Solutions is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als onderdeel van deze markt. Een van de doelstellingen is dan ook om de transformatie van de sector actief vorm te geven en de vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energiebronnen te stimuleren. Dit komt tot uiting in het productportfolio, maar ook in andere domeinen.

Economische, maatschappelijke en milieudoelen samenbrengen

Viessmann Climate Solutions focust op duurzaamheid, het domein waar economie, milieu en maatschappelijk engagement samenkomen. Dat blijkt duidelijk uit onze oplossingen en programma's, van innovatieve verwarmingssystemen op waterstof tot internationale herbebossingsprojecten. Andere ambitieuze doelen die Viessmann nastreeft, worden toegelicht in het Klimaatrapport dat eind 2021 werd gepubliceerd. Ons doel van klimaatneutraliteit zullen we wellicht tegen 2050 halen, zowel binnen onze eigen activiteiten als in de waardeketens waarvan Viessmann Climate Solutions een schakel is.