Bedrijfsinformatie

Viessmann Nederland B.V

Lisbaan 8
2908 LN Capelle aan den IJssel

Tel.: +31 10 4584444
e-mail: info-nl@viessmann.com

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel: 24157942

BTW-nummer: NL007549969B01


© Viessmann Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Teksten, tekstfragmenten, illustraties en animaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze informatie mag enkel worden gebruikt met voorafgaande toestemming van Viessmann Nederland B.V. Indien niet anders aangeduid zijn alle merktekens op websites van Viessmann beschermd door het merkenrecht.

De websites van Viessmann werden samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Viessmann kan evenwel niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig vrij is van fouten en nauwkeurig is. Viessmann wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor schade die rechtstreeks of niet rechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van Viessmann-websites voor zover deze schade niet het gevolg is van opzet of schuldig verzuim van de kant van Viessmann.

Viessmann behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn sites naar eigen goeddunken op willekeurige tijdstippen en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

De websites van Viessmann bevatten koppelingen naar andere websites. Viessmann is niet aansprakelijk voor de bescherming van de gegevens of de inhoud op deze websites.

Ethische code

De medewerkers van Viessmann Climate Solutions zetten zich dagelijks in voor de drie kernwaarden teamgeest, verantwoordelijkheid en ondernemerschap.

  

Meldingsysteem van Carrier / Speak UP

Om onze waarden na te leven, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van mogelijk wangedrag en dit een halt toe te roepen. Je kunt ongepast gedrag op elk moment melden via ons Speak Up-programma en onze andere meldingskanalen (telefoon, e-mail, brief, enz.).

Speciale dank aan Rawpixel, Unsplash, plainpicture.com, Pixabay, Shutterstock, iStock en Adobe Stock voor het leveren van afbeeldingen en grafieken ter illustratie van deze website.