Geniet vele jaren garantie op je toestel van Viessmann

Alle informatie over productregistratie
Foto: © sutadimage Konstantin / Shutterstock.com

Algemene informatie over de garantie van Viessmann

Naast de wettelijke garantie geven we je ook bijkomende garantieservices. De garantieperiode begint te lopen bij de inbedrijfstelling, ten laatste 3  maanden na levering door Viessmann. Die garantie bevestigt ons streven om kwaliteitsvolle en perfect werkende producten te leveren. En als je toch een probleem hebt met een product, zal Viessmann dat gratis herstellen. Op voorwaarde dat het probleem te wijten is aan een materiaal- of productiefout.

Bijkomende eisen voor het indienen van een claim onder garantie

 • Vakkundig design en installatie van het systeem
 • Installatie, onderhoud, inspectie, herstellingen en werkzaamheden onder garantie mogen enkel uitgevoerd worden door een erkend verwarmingsspecialist.
 • Jaarlijkse inspectie en onderhoud volgens de richtlijnen van Viessmann.
 • Er mogen enkel originele reserveonderdelen van Viessmann gebruikt worden.
 • Facturen moeten volledig betaald zijn (zowel voor het toestel zelf als de vergoeding voor de garantie)
 • Het product moet zich in Nederland bevinden en daar gebruikt worden
    

Wat valt niet onder de garantie?

Bepaalde defecten of schade worden niet gedekt door de garantie van Viessmann. Onder meer alle defecten of schade als gevolg van een gebrekkig design of montage. Of als je bijvoorbeeld ongeschikte bronnen of brandstoffen gebruikt hebt. Onjuiste wijzigingen aan het systeem of onderdelen van derden kunnen ook leiden tot schade die dan niet gedekt wordt door onze garantie. Slijtstukken moeten ook altijd vervangen worden zoals voorgeschreven door Viessmann. Zo niet, zullen de voordelen die geboden worden door de garantie van Viessmann vervallen. Dit omvat ook schade veroorzaakt als gevolg van externe invloeden, zoals vorst.

Naast deze basisvoorwaarden kunnen we je ook een aantal speciale garantieservices aanbieden, waar we je hieronder meer over vertellen.

Overzicht

Garantie op roestvrijstalen warmtewisselaars tot 150 kW

Viessmann biedt 10 jaar garantie op roestvrijstalen warmtewisselaars met een vermogen van maximaal 150 kW. De garantie geldt enkel voor lekken als gevolg van corrosie.

De garantie is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

 • Afsluiting van een onderhoudscontract
 • Uitvoering van onderhoudswerkzaamheden
 • Volledig bewijs dat het voorgeschreven onderhoud werd uitgevoerd

Belangrijke opmerking: alle verwarmingstoestellen die geleverd werden sinds 01/04/2018 moeten binnen zes maanden geregistreerd worden (zie productregistratie).

Garantie op roestvrijstalen boilers

Alle boilers van Viessmann in de reeks Vitocell 300 die horizontaal of naast de ketel geïnstalleerd worden zijn gemaakt van roestvrij staal. Als je deze boilers in huis haalt, kan je rekenen op de hoogst mogelijke productkwaliteit, een lange levensduur en een veilige en efficiënte werking. Daarom biedt Viessmann nu 10 jaar garantie op lekken als gevolg van corrosie op roestvrijstalen boilers van de reeks Vitocell 300 verkocht sinds 01/04/2017.

De garantie is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

 • Je moet je systeem online registreren
 • Je moet een onderhoudscontract afsluiten en een onderhoudsbewijs kunnen voorleggen in overeenstemming met de meegeleverde technische documenten.
 • De waterkwaliteit moet voldoen aan de specificaties van Viessmann.
 • Het product moet geïnstalleerd worden door een erkende verwarmingsspecialist in overeenstemming met de meegeleverde technische documenten

Deze garantie geldt louter voor het product. Kosten voor installatie, installatiematerialen, werkuren enzovoort worden dus niet vergoed.

Productregistratie is noodzakelijk voor de automatische garantieverlenging (voor sommige onderdelen). Om je te registreren moet je de gegevens van jouw installatie in ons systeem invoeren en ontvang je een installatiecertificaat. Naast alle belangrijke systeemgegevens bevat het ook de garantieverlenging. Voor de registratie heb je alleen jouw serienummer nodig. Je kan jouw Viessmann-product zelf registreren of dit door de verwarmingsmonteur laten doen.