Heizwasser-Pufferspeicher.jpg

Warmwater-buffervat

Warmte opslaan en opslaan voor een later tijdstip: De taak van een bufferopslagtank is juist het tijdelijk opslaan van warmte-energie, d.w.z. het bufferen ervan. Deze warmte kan in principe worden gebruikt voor verwarming en warm water. De Viessmann-buffercilinders zijn qua kerntaken en individuele eisen verschillend uitgerust.

Warmwaterbuffervat

Buffervaten zijn boilers waarin de momenteel niet benodigde overtollige energie van warmtebronnen (verwarmingsketels, warmtepompen, WKK-modules, micro-WKK, zonnesystemen) tijdelijk wordt opgeslagen en zo nodig weer wordt afgegeven aan het verwarmingssysteem. De combiboiler is een combinatie van een buffervat en een warmwaterboiler. De warmte-onttrekking voor de sanitaire waterverwarming vindt plaats via een ingebouwde warmtewisselaar.