Tips voor de aankoop van een verwarming op gas

Bij de zoektocht naar een geschikt verwarmingstoestel opteren nog altijd heel wat woningeigenaars voor een verwarming op gas. Veel toestellen die nationaal in gebruik zijn, werken voor de warmteproductie op gas. Maar bij een dergelijk verwarmingssysteem moet wel aan enkele voorwaarden voldaan worden.


Gasaansluiting voor een vlotte werking

Eén van de voordelen van een verwarming op gas is dat de eigenaar van de installatie geen brandstof moet opslaan. Aardgas wordt doorgaans gewoon rechtstreeks geleverd via de aansluitingskraan, wat een bijzonder hoog bedieningscomfort oplevert... of toch in de meeste gevallen. We kunnen stellen dat het gasdistributienet zeer goed uitgebouwd is. Maar dat betekent nog geen volledige dekking met gasaansluitingen. Vooral in landelijke gebieden is het soms niet mogelijk om een gasleiding te leggen. Wie een verwarming op gas wil kopen, moet zich dan ook vooraf goed laten informeren door het lokale gasbedrijf.

Tank voor vloeibaar gas bij gebruik van vloeibaar gas

Wanneer uw gasverwarming geen aardgas, maar vloeibaar gas verbrandt, is een aansluiting op het lokale gasnet overbodig. Daarbij gaat het immers om gassen die deels onder zeer hoge druk vloeibaar worden gemaakt. De meest bekende soorten vloeibaar gas zijn butaan- en propaangas, alsook LPG (Liquefied Petroleum Gas) en het LNG-gas (Natural Gas Liquids). Vergeleken met aardgas heeft vloeibaar gas een hoger energiegehalte. Voor een gasverwarmingsketel betekent dit dat er minder brandstof nodig is om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren. Wie een verwarmingssysteem wil kopen dat op vloeibaar gas werkt, heeft wel een tank nodig voor de opslag van de brandstof. Deze kan zowel bovengronds als ondergronds worden geplaatst. Ondergrondse tanks zijn duurder in aankoop.


Voorwaarden voor de werking van een HR-gasketel

Wie een verwarming op gas wil kopen, moet vooraf ook de technologie vastleggen. Verbrandingstoestellen kunnen nog alleen in uitzonderlijke gevallen in de woningbouw worden ingezet. Als technische referentie gelden momenteel verwarmingssystemen op gas die met condensatietechniek werken. Deze onderscheiden zich door hun hoge efficiëntie, omdat ze het energiegehalte van een brandstof vrijwel volledig in warmte kunnen omzetten. Maar de werking van een gascondensatieketel veronderstelt enkele eisen.

Installatie ontworpen voor lage aanvoertemperatuur

Een bijzonder kenmerk van de condensatietechniek is het gebruik van de zogenaamde condensatiewarmte. Deze ontstaat wanneer de verbrandingsgassen afkoelen en de waterdamp de latente warmte vrijgeeft. Om tot condens te komen, moet de installatie kunnen werken met zo laag mogelijke aanvoertemperaturen. Concreet betekent dit dat het verwarmingswater dat van de radiatoren naar de ketel terugstroomt, zo koel mogelijk moet zijn. Alleen dan kunnen de hete rookgassen beginnen te condenseren. Vooral vloerverwarmingen en radiatoren met een groot oppervlak zijn bijzonder goed geschikt voor deze werking.

Bij de aankoop van een verwarming op gas moet men erop letten dat het rookgassysteem aangepast is.

Een aangepast rookgassysteem is noodzakelijk

Enkele bestanddelen van de hete rookgassen zijn zuur en kunnen de schoorsteen op termijn beschadigen. Voordat woningeigenaars een verwarming op gas kopen die met de condensatietechniek werkt, moeten ze eraan denken om een aangepast rookgassysteem geschikt voor condensatietechniek te voorzien.

De condenswaterafvoer moet verzekerd worden

Bij gebruik van een HR-gasketel ontstaat condenswater. Voor de afvoer ervan moet de condenswaterafvoer voorzien zijn van een afloop. Het lichtzure condensaat kan probleemloos in het gewone rioleringsnet worden afgevoerd. Alleen bij grotere gascondensatieketels met een nominaal warmtevermogen van meer dan 100 kW is het wenselijk dat het condensaat vóór de afvoer geneutraliseerd worden. Daarbij is de pH-waarde van het condensaat van doorslaggevend belang. Een uitvoerige beschrijving hiervan vindt u in het hoofdstuk Brandstof gas.

De combinatie met een zonnewarmte-installatie zou bij de aankoop van een verwarming op gas altijd tot de opties moeten behoren.

Welke verwarming op gas is geschikt voor mij?

Voordat woningeigenaars een verwarming op gas kopen, raden we hen aan om zich een beeld te vormen van de vele modellen en de respectieve voordelen. HR-ketels gelden inmiddels als technische referentie. De keuze aan verschillende modellen is dan ook groot. Woningeigenaars met een geringe warmtebehoefte kunnen doorgaans opteren voor een zeer compact wandtoestel, dat zelfs in een wandkast kan worden geïnstalleerd. Iets breder zijn de combinatieketels met ingebouwde laadboiler die voor een constant en hoog warmwatercomfort zorgen. Voor wie vooraf plant om van zonne-energie gebruik te maken, zijn de HR-gasketels met geïntegreerde laadboiler op zonne-energie het toestel bij uitstek.

Voor gebruik in grote gebouwen of industriële installaties komen de gasketels in het grotere vermogensbereik in aanmerking. Deze maken facultatief gebruik van de condensatietechniek en realiseren dankzij cascadefuncties een nominaal warmtevermogen tot wel 2000 kW.