Een verwarming op gas renoveren

Nog altijd zijn er tal van verwarmingen op gas in gebruik die met verouderde techniek werken en niet alleen op het vlak van zuinigheid, maar ook voor het milieu een belasting vormen. Door hun verouderde verwarming op gas te renoveren, realiseren woningeigenaars alleen maar positieve effecten, en dat op diverse vlakken.
 


Renovatie van de verwarming op gas om economische redenen

Energie-efficiëntie betekent een optimale benutting van de energie die in de brandstof zit. Dat is geenszins van toepassing op ketels met constante temperatuur die gekenmerkt worden door hun traagheid. Zoals de naam het al aangeeft, wijzigt de bedrijfstemperatuur bij een ketel met constante temperatuur ook niet wanneer de warmtebehoefte verminderd is. Dat leidt tot een maximaal rendement van nauwelijks 70 procent en zorgt op termijn voor nodeloos hoge verwarmingskosten. Behalve ketels met constante temperatuur zijn er ook nog steeds veel lagetemperatuurketels op gas. Deze zijn technisch weliswaar moderner dan hun voorgangers. Maar doorgaans realiseren ze “slechts” een rendement van maximaal 87 procent. Nog efficiënter zijn de verwarmingen op gas met condensatietechniek. Deze maken ook gebruik van de warmte die in de hete rookgassen voorkomt en bij zowel ketels met constante temperatuur als lagetemperatuurketels gewoon in de openlucht wordt afgevoerd. 

Uit deze korte vergelijking blijkt duidelijk dat het met behulp van moderne verwarmingstechnieken mogelijk is om de verwarmingskosten blijvend laag te houden door tot maximaal 98 procent van de energie in de brandstof in warmte om te zetten. Wie zijn verwarming op gas wil renoveren, moet alleen al om die reden het gebruik van de condensatietechniek overwegen.

Installateurs bij de renovatie van een verwarming op gas

Verwarming op gas renoveren en subsidies krijgen

Pas wanneer woningeigenaars van overheidssubsidies gebruik willen maken, wordt de gascondensatietechniek absoluut noodzakelijk. Want deze vormt de voorwaarde opdat de staat de renovatie financieel ondersteunt. 

Renovatie van de verwarming op gas om ecologische redenen

De renovatie van een verwarming op gas kan ook om milieutechnische redenen zinvol zijn. Want aardgas blijft uiteindelijk een fossiele energiedrager die vroeg of laat opgebruikt zal zijn. Wanneer woningeigenaars beslissen om een gascondensatieketel te plaatsen, dragen ze actief bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen en de ontlasting van het milieu. Maken ze daarbij bovendien gebruik van biogas, dan kunnen ze hun milieubalans nog verder verbeteren. Technisch stelt deze vervanging met een gascondensatieketel van Viessmann geen probleem. De ingebouwde Lambda Pro Control-regeling wordt immers automatisch op verschillende soorten gas ingesteld en realiseert steeds het hoogst mogelijke effect.


Andere redenen voor de renovatie van een verwarming op gas

Zowel economische als milieutechnische aspecten spelen bij de renovatie van een verwarming uiteraard een doorslaggevende rol. Maar daarnaast zijn er nog tal van aspecten die aantonen waarom het zinvol en in enkele gevallen zelfs noodzakelijk is om de oude verwarming op gas te laten renoveren.

Verplichte vervanging bij oudere verwarmingsketels

De Europese EcoDesign-regelgeving, in voegen sinds 2016, legt een minimum rendement op voor nieuwe gasinstallaties.

Moderne verwarmingsketels doen de waarde van het vastgoed stijgen

Een andere reden om de verwarming op gas te renoveren, is de waardestijging van het vastgoed. Precies bij objecten die fundamenteel gerenoveerd zijn en als huurwoningen gebruikt moeten worden, vormt een nieuwe en betrouwbare verwarmingsketel op gas een belangrijk criterium voor de aantrekkelijkheid ervan. Nieuwe gasketels zijn bovendien zeer compact en zorgen ervoor dat u bij de installatie heel wat plaats bespaart. Door de vervanging zou u ook aan plaats winnen.

De koppeling aan een zonnewarmte-installatie is bij het renoveren van een verwarming op gas bijna altijd de moeite waarde.

Combinatie met zonnetechniek verhoogt de efficiëntie

En last but not least pleit ook de mogelijkheid om een verwarming op gas te combineren met zonnewarmte voor de renovatie met een nieuwe verwarming op gas. Zonne-energie is een gratis en vrijwel onbeperkte warmtebron die woningeigenaars via een zonnewarmte-installatie kunnen aanspreken.

Bij deze bivalente werking worden de sanitair waterverwarming en de verwarmingsondersteuning overgenomen door het zonnesysteem. Deze gasketel zelf moet minder draaien, wat dan weer een daling van de verwarmingskosten oplevert. Nog een voordeel van deze combinatie is de toenemende onafhankelijkheid van de eigenaar van de installatie van zijn energieleverancier.

Deskundig advies als eerste stap bij iedere renovatie van een verwarming

Opdat de nieuwe verwarming op gas langdurig kostenbesparend en betrouwbaar zou werken, moet ze aangepast zijn aan de warmtebehoefte. Deze kunt u het best met de hulp van een vakman bepalen. Zijn competentie hebt u ten laatste bij de keuze van het juiste systeem nodig.