Waarom deze subsidie?

De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

De ISDE-regeling is voor:

  • particulieren
  • buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland
  • zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven
  • zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren
  • gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een (on)roerende zaak

Budget

Beschikbare subsidie voor zakelijke gebruikers en particulieren: € 100 miljoen in 2019. De ISDE is een meerjarige regeling die opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. In 2019 kunt u subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019 (17.00 uur)

.Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is? Bekijk de stand van zaken ISDE. Wilt u weten hoeveel en welke apparaten er subsidie kregen met de ISDE? Bekijk de ISDE Viewer van Nederland. U ziet in een oogopslag hoeveel en welke (kleine warmte) apparaten per provincie en gemeente zijn gesubsidieer

  • warmtepompen
  • zonneboilers
  • biomassa ketels