De voordelen van de warmtepomp

Stil, veilig en zuinig. Voor veel mensen is de warmtepomp nog steeds het optimale verwarmingssysteem, omdat het gebruik maakt van de reeds beschikbare en gratis omgevingswarmte en deze geschikt maakt voor verwarming en warm water. Daarnaast ondersteunt de overheid de aanschaf van een warmtepomp met aantrekkelijke subsidies. In principe kunnen de voordelen van een warmtepomp in drie gebieden worden verdeeld: economische voordelen, ecologische voordelen en economische beleidsvoordelen.
 

Economische voordelen

Tot enkele jaren geleden werd verwarming met elektriciteit als oneconomisch en niet-ecologisch beschouwd, omdat de efficiëntieverliezen zeer hoog waren en de elektriciteit voornamelijk uit steenkool werd geproduceerd. De meeste warmtepompen zijn nu echter zeer efficiënt en houden de verwarmingskosten permanent op een laag niveau. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is de warmtebronomgevingsenergie. In tegenstelling tot aardgas en olie is deze niet onderhevig aan economische en politieke schommelingen. Bovendien is het altijd gratis en ook kosteloos beschikbaar.

 

Hoge operationele betrouwbaarheid en waardevermeerdering van het pand

Wat ook spreekt voor de aanschaf van een warmtepomp is de hoge bedrijfszekerheid en de mogelijkheid om gunstige warmtepompelektriciteit te verkrijgen. Last but not least kunnen de meeste Viessmann-warmtepompen met de functie "Actieve en passieve koeling" de temperatuur tijdens de warme maanden verlagen. Andere economische voordelen van een warmtepomp zijn:

  • Geen kosten voor schoorsteen
  • Waardestijging van het onroerend goed op het moment van verkoop
  • Draagt bij tot het behalen van betere EPB-waarden voor nieuwe gebouwen en gerenoveerde oude gebouwen.
Het beeld van groene bomen in het bos symboliseert de ecologische voordelen van de warmtepomp.

Ecologische voordelen

Economisch rendement speelt een zeer belangrijke rol bij de aanschaf van een verwarmingssysteem. Met het toenemende milieubewustzijn komt ook de bescherming van het klimaat steeds meer op de voorgrond te staan. Wie vandaag investeert in een warmtepomp, levert tegelijkertijd een grote bijdrage aan de verlaging van het schadelijke broeikasgas CO₂.

De warmtepomp gebruikt hernieuwbare energie voor verwarming en heeft slechts een kleine hoeveelheid elektrische energie nodig, wat betekent dat fossiele brandstoffen minder moeten worden afgebroken en verbrand. De CO₂-balans van de voor verwarming gebruikte elektriciteit is aanzienlijk lager in vergelijking met andere fossiele verwarmingssystemen. Als er ook groene aandrijfkracht wordt gebruikt, werkt een warmtepomp volledig CO₂-vrij.

Consolidatie van de elektriciteits- en warmtemarkten

Veel deskundigen zijn van mening dat een strategie om de Nederlandse ecologische doelstellingen te bereiken, erin bestaat de elektriciteits- en warmtemarkten en het transport te combineren. Warmtepompen zijn een belangrijk instrument, vooral in de elektriciteits- en warmtemarkt, omdat:

  • Elektriciteit wordt steeds schoner door de uitbreiding van eco-elektriciteitscentrales
  • Overtollige elektriciteit uit wind- en fotovoltaïsche installaties moet op een verstandige manier worden gebruikt (Power to Heat)
  • Huidige warmtepompen werken zeer efficiënt en kunnen voor ontlasting van het netwerk zorgen

Met een toenemend aandeel groene elektriciteit in de energiemix en een hoog rendement zijn ze klimaatvriendelijker dan verwarmingstechnologieën op basis van de verbranding van energiebronnen. Bovendien zorgen ze het hele jaar door voor een duurzame warmtelevering - en in grote hoeveelheden. In theorie kunnen ze helpen om overtollige elektriciteit te absorberen via wind- en fotovoltaïsche systemen om zo de stabiliteit van het net te waarborgen. Voor veel experts is de warmtepomp daarom de perfecte technologie voor sectorkoppeling.