Gids over verwarmen op gas

Wat levert de renovatie op? Hoeveel kan men op de energiefactuur besparen met een nieuwe verwarming op gas? Wat betekent de nakende omschakeling naar gas? Is de brandstof gas niet eindig en hoe kan ik onafhankelijk worden van de prijsschommelingen bij deze brandstof? De vijf meest gestelde vragen over verwarming op gas en de antwoorden erop.


Waarom moet men zijn oude verwarming op gas ombouwen naar condensatietechniek?

Veel gasketels die over het hele land zijn geplaatst, werken met de verbrandingstechniek. In tegenstelling tot een verwarming op gas met condensatietechniek zet een verbrandingstoestel zoals de lagetemperatuurketel op gas slechts maximaal 83 procent van de energie in de brandstof om in warmte. De rest gaat als hete rookgassen ongebruikt verloren.

Kiezen woningeigenaars en renoveerders daarentegen voor de condensatietechniek, dan wordt de brandstof vrijwel zonder verlies in warmte omgezet. Het is mogelijk dat de hete rookgassen door de techniek gaan condenseren, waardoor de verborgen warmte wordt vrijgegeven. Door het bijkomend gebruik van deze warmte stijgt het rendement van een HR-gasketel tot maximaal 98 graden. Wat dan weer lage verwarmingskosten oplevert, aangezien voor hetzelfde warmtevermogen minder brandstof moet worden verbrand. Tegelijkertijd draagt deze efficiëntie bij tot de ontlasting van het milieu en een zuinig gebruik van de fossiele energiedrager aardgas. Nog meer argumenten om gebruik te maken van de condensatietechniek vindt u samengevat in het hoofdstuk Voordelen van verwarmingsketels op gas.


Hoeveel kunt u besparen op de energierekening met een nieuwe verwarming op gas?

15, 30, 50 procent: Op de vraag hoeveel een woningeigenaar kan besparen op de verwarmingskosten door zijn verwarming te renoveren, geven sommige producenten deels onrealistische cijfers als antwoord. Deze vraag kan pas beantwoord worden nadat de beginsituatie duidelijk gedefinieerd is. Eén van de belangrijkste punten betreft de te vervangen verwarmingsketel. Bij gebruik van de verbrandingstechniek is een besparing van 15 procent realistisch. Is de verouderde ketel een ketel met constante temperatuur, dan is een besparing van 30 procent eveneens mogelijk.

Wanneer woningeigenaars bij de renovatie van hun verwarming er ook voor kiezen om de HR-gasketel te combineren met zonnewarmte, betalen ze tot 35 procent minder dan voorheen. Daarbij is het belangrijk dat alle componenten van het volledige systeem, dat naast de ketel ook de radiatoren, de pomp, het buizensysteem enz. omvat, op elkaar afgestemd zijn. Behalve de kostenbesparing levert het gebruik van de condensatietechniek nog een ander voordeel op: ook de CO2-uitstoot daalt bij gebruik van de gascondensatietechniek.


Is de bestaande verwarming geschikt voor alle soorten gas? Moet bij een omschakeling naar gas met bijkomende kosten rekening worden gehouden?

Door de omschakeling naar gas moeten de komende jaren veel gasketels technisch aangepast worden. Deze omschakeling naar gas dient zowel om de gasvoorziening te kunnen garanderen alsook om tot een eenvormig gastype te komen. Concreet wordt L-gas vervangen door het energierijkere H-gas. De omschakeling genereert geen gevolgen voor wie al over een Viessmann-HR-gasketel met de slimme Lambda Pro Control-regeling beschikt. Want deze regeling past zich automatisch aan de nieuwe gaskwaliteit aan en kan het H-gas moeiteloos verbranden.

Wie geen HR-gasketel met slimme Lambda Pro Control-regeling van Viessmann heeft, moet alle correspondentie, aanwijzingen en afspraken in acht nemen die hij van zijn energiebedrijf ontvangen heeft. Geen enkele consument moet instaan voor de kosten die met de omschakeling gepaard gaan. Uitgebreide informatie hierover vindt u op de pagina over de gasomschakeling.

In de gids over verwarming op gas wordt het werkingsprincipe schematisch weergegeven.

Is de brandstof gas ook op lange termijn beschikbaar?

Gas is een fossiele brandstof. Met andere woorden: de beschikbare hoeveelheid is eindig. Volgens berekeningen van diverse ondernemingen en overheden zijn er nog voldoende reserves voor de eerstvolgende vier of vijf decennia, op voorwaarde dat het verbruik niet drastisch toeneemt.

Wie slaagt erin om onafhankelijk te worden van de gasprijzen?

Ook al is de prijs van gas al jaren relatief laag, toch kunnen we een nieuwe prijsstijging niet uitsluiten. Wie vandaag de dag al op de techniek van morgen inzet, zet niet alleen een stap in de richting van meer onafhankelijkheid van zijn brandstofleverancier. Op termijn dalen ook de verwarmingskosten en wordt de natuur daarenboven beschermd. Een dergelijke techniek bestaat tegenwoordig bijvoorbeeld in de vorm van zonnewarmte met gascondensatieketels. Bij deze bivalente werking staat het zonnesysteem volledig in voor de sanitair waterverwarming en kan het de verwarming daarbovenop ook nog eens ondersteunen. Hierdoor moet de gasverwarmingsketel duidelijk heel wat minder draaien.

Een andere combinatie bestaat uit een gascondensatieketel en een warmtepomp. De warmtepomp zorgt gedurende hele periodes in het jaar schoon, efficiënt en voordelig voor de sanitair waterverwarming en voor de verwarming van de ruimten. Pas bij belastingpieken wordt de gascondensatieketel extra ingeschakeld. Op dezelfde manier als deze combinatie werkt ook een brandstofcel-verwarmingstoestel zoals de Vitovalor PT2. Ook dit toestel omvat een piekbelastingsketel die alleen indien nodig extra wordt ingeschakeld. Het grootste deel van de warmte- en stroombehoefte wordt door het brandstofcel-verwarmingstoestel zelf gedekt. Deze hybride oplossingen maken eigenaars van installaties minder afhankelijk van het type energie en van de energiekosten.