De voordelen van een gasketel

Of het nu gaat om woonblokken of woningen: zeer veel verwarmingstoestellen in Nederland werken op gas. Dat verwarmen op gas zo populair is, komt vooral door de vele voordelen die gasverwarmingsketels bieden, die in grove lijnen in twee groepen kunnen worden ingedeeld: economische voordelen en ecologische voordelen.
 


Economische voordelen van een verwarming op gas

De aankoop van een nieuw verwarmingstoestel gaat altijd gepaard met de nodige planning en aankoopkosten. In de meeste gevallen is dat laatste aspect doorslaggevend voor het type verwarmingssysteem dat wordt geïnstalleerd. En al meteen wordt het eerste voordeel van een verwarming op gas duidelijk: vergeleken met andere verwarmingssystemen zijn gasketels in aankoop nog steeds één van de voordeligere verwarmingstoestellen. Doordat de soms hoge investeringskosten wegvallen, blijven woningeigenaars op financieel vlak verder flexibel.

Voordeligere en veiligere werking

Wie voor een verwarming op gas kiest, profiteert tegelijkertijd ook van lage verbruikskosten en een hoge bedrijfszekerheid. Verwarmingsketels op gas worden uiteindelijk al decennia lang gebruikt en zijn steeds zeer betrouwbaar gebleken. En last but not least zijn de gasprijzen nog steeds in verhouding laag te noemen. In vergelijking met elektriciteit is verwarmen met aardgas evenwel zeer voordelig. Wie geen toegang heeft tot een lokale gasaansluiting, kan ook kiezen voor vloeibaar gas. Alleen hebben de installatie-eigenaars dan wel een gastank voor de brandstof nodig. Meer over deze fossiele brandstof, de soorten en vindplaatsen, alsook de beschikbaarheid ervan vindt u in het hoofdstuk Brandstof gas.

Een van de vele voordelen van een verwarming op gas is dat ze overal opgesteld kan worden, zoals hier te zien is.

Vrijwel permanente voorziening en probleemloze opstelling

Het gasdistributienet is perfect in staat om de meeste woonblokken en woningen te voorzien van de brandstof aardgas. Aangezien de meeste aansluitingen het gas direct in de woning afleveren, is voor de installatie van een verwarming op gas weinig werk vereist.

Zodra een woningeigenaar beslist heeft om een dergelijke verwarming te laten plaatsen, wordt een volgend voordeel van de gasverwarmingsketels duidelijk: in tegenstelling tot een verwarming op stookolie kan een dergelijke ketel bijna overal worden opgesteld. De compacte staande toestellen kunnen makkelijk op zolder of in een bijruimte worden geplaatst, maar woningeigenaars kunnen een gascondensatieketel ook probleemloos in het woongedeelte ophangen. Zelfs in een keukenkast is nog voldoende plaats voor een HR-gasketel.

Geen schoorsteen en geen opslagruimte nodig

Door de rechtstreekse aansluiting in de woning hebben woningeigenaars bij een verwarming op gas geen opslagruimte of brandstoftank nodig. Alleen wanneer ze vloeibaar gas gebruiken in plaats van aardgas, is een tank noodzakelijk. Deze kan bijvoorbeeld in de tuin worden opgesteld. Een bestaande schoorsteen is altijd nodig. Wordt het toestel op zolder geplaatst of geïnstalleerd, dan volstaat een tegen brand beveiligde dakdoorvoer met kleine diameter (ca. tien centimeter). Bij een bestaande schoorsteen kan de rookgasleiding over het dak worden gelegd. Werkt de verwarming op gas met de condensatietechniek, dan moeten bepaalde eisen m.b.t. de rookgasleidingen in acht worden genomen.

Verzekerde voorziening en schone verbranding

Eén van de andere voordelen van een verwarming op gas is ook de voorziening van de brandstof. Deze is uitermate verzekerd, aangezien de aardgasreserves wereldwijd steeds groter worden. Tegelijkertijd sluiten energieleveranciers met de bedrijven die gas exporteren doorgaans contracten van lange duur af, zodat de behoefte nog gedurende vele decennia lang kan worden gegarandeerd. Zodra de gasketel in gebruik is genomen, wordt nog een voordeel van de verwarming op gas duidelijk: in de groep van de fossiele brandstoffen is aardgas de brandstof met de schoonste verbranding die slechts weinig schadelijke stoffen genereert. Hierdoor neemt enerzijds het rendement toe en wordt anderzijds het milieu ontlast.

Ook de regeneratieve productie, met andere woorden biogas, is een voordeel van een verwarming op gas.

Ecologische voordelen van gasverwarmingsketels

Tot de belangrijkste voordelen van een gasverwarmingsketel behoren de schone verbrandingstechniek en de veelzijdigheid qua combinatie. Doordat verwarmingen op gas steeds schoner werken, dragen ze immers actief bij tot het behoud van de bestaande natuurlijke rijkdommen. Maar uiteindelijk is aardgas, ondanks de grotere reserves, nog steeds een fossiele brandstof en dus niet oneindig beschikbaar.

Enkele verwarmingsketels op gas zijn technisch zo voorbereid dat ze niet alleen zuiver aardgas, maar ook elk ander gastype waaraan biogas is toegevoegd efficiënt en schoon kunnen verbranden. Daarenboven kunnen ze automatisch voor verschillende gastypes worden ingesteld. Hierdoor zetten ze ongeacht de gaskwaliteit steeds de maximale hoeveelheid energie om in warmte.

Verwarmingen op gas met zonnetechniek laten werken

De zon is in alle opzichten de meest energierijke warmtebron waarover we gratis en oneindig kunnen beschikken. Met behulp van zonnetechniek kunnen woningeigenaars zonne-energie in warmte laten omzetten en zo bijvoorbeeld hun sanitair water opwarmen of de verwarmingsketel ondersteunen. Gasverwarmingsketels van Viessmann zijn voorbereid voor aansluiting op een zonnewarmte-installatie. Enkele aanpassingen volstaan om het toestel in plaats van monovalent bivalent te laten werken. Daarbij kan de zonnewarmte-installatie de verwarming ondersteunen en de opwarming van het sanitair water volledig overnemen.

Verwarmingen op gas met warmtepompen

Om te komen tot een bivalente werking met een gasketel, kan niet alleen worden gekozen voor een zonnewarmte-isolatie, maar ook voor een warmtepomp. In dat geval neemt de warmtepomp niet alleen de sanitair waterverwarming, maar ook de verwarming van de ruimten over. Zodra zich een piekbelasting voordoet, wordt de gasketel extra ingeschakeld. Op die manier verwarmen installatie-eigenaars uitermate efficiënt, schoon en milieuvriendelijk.