Thuisbatterij als aanvulling op zonnepanelen

Installateur vinden

De zonnepanelen van Viessmann kunnen voldoende elektriciteit opwekken om een gezin van vier personen een heel jaar van stroom te voorzien. Het grootste probleem met zonnepanelen is echter dat ze elektrische energie leveren wanneer de meeste gezinsleden niet thuis zijn - bijvoorbeeld in de middaguren. Als er geen aangesloten verbruiker actief is of als de aangesloten apparaten de elektriciteit niet volledig kunnen verbruiken, wordt de elektriciteit aan het openbare net geleverd.

De afgelopen jaren zijn de teruglevertarieven echter gestaag gedaald. Tegelijkertijd is de gemiddelde elektriciteitsprijs gestegen. Er valt dus veel te zeggen voor meer zelfverbruik. Een energieopslagsysteem kan daarbij helpen. Daarom heeft Viessmann de thuisbatterij  Vitocharge VX3 gelanceerd. Deze batterij slaat de overdag opgewekte elektriciteit op en stelt ze ter beschikking wanneer ze nodig is.

Hoe werken thuisbatterijen?

Fotovoltaïsch systeem

Zonne-energieopslag biedt het grote voordeel dat zelf opgewekte elektriciteit kan worden gebruikt wanneer dat nodig is. Dus ook als de zon niet schijnt.

Elektriciteit kan op twee manieren worden opgeslagen - direct en indirect. Voor huishoudelijk gebruik zijn echter alleen indirecte opslagsystemen een optie. Directe opslag van elektriciteit vindt plaats met behulp van componenten zoals spoelen en condensatoren, en duurt slechts enkele seconden. Dit maakt deze types ongeschikt voor vrijstaande of tweegezinswoningen. Ze worden meestal gebruikt in de industrie, voornamelijk voor netstabilisatie. Bij fotovoltaïsche energie met opslag wordt meestal een elektrochemische opslag zoals een batterij gebruikt.

Het opslagproces van de thuisaccu in het kort uitgelegd

Het werkingsprincipe is vrij eenvoudig. De thuisbatterij of thuisaccu slaat de elektrische energie op, vergelijkbaar met een oplaadbare batterij, totdat er een vraag ontstaat in het huishouden. Vervolgens geeft het die stroom door aan de aangesloten verbruikers (licht, koelkast, TV-systeem, enz.). In detail betekent dit dat de zonnestralen die op de zonnepanelen vallen, worden omgezet in gelijkstroom. Dit kan echter niet in huis worden gebruikt. Om dit te verhelpen wordt een omvormer in het circuit geïnstalleerd om de gelijkstroom om te zetten in wisselstroom. Als er in huis geen verbruikers voor deze stroom zijn, komt de stroomopslag om de hoek kijken. Lithium-ionen batterijen van Viessmann zetten elektrische energie om in chemische energie. Bij ontlading wordt dit proces omgekeerd.

Belangrijk: Tijdens het ontladingsproces wordt de zonne-energieopslag nooit volledig ontladen. Er is een onderscheid tussen "nominale" en "bruikbare" capaciteit. Het verschil is de ontladingsdiepte. De Vitocharge VX3 is ontwikkeld volgens een speciale bedrijfsstrategie en is vergelijkbaar met die van een elektrisch voertuig. De veroudering van de batterij wordt tijdens de levensduur gecompenseerd door een toename van de ontladingsdiepte. In het geval van een elektrisch voertuig betekent dit dat de actieradius van het voertuig tijdens zijn levensduur zo lang mogelijk constant wordt gehouden. Pas wanneer de ontladingsdiepte 100% heeft bereikt, wordt de bruikbare capaciteit minder. Als de thuisaccu wordt opgeladen en er geen aangesloten of actieve verbruikers zijn, wordt de elektriciteit aan het openbare net geleverd.

Wat zijn de kenmerken van de thuisbatterijen van Viessmann?

Thuisbatterijen dichten de kloof tussen vraag en aanbod. Dit helpt het eigenverbruik te verhogen en de energiekosten te verlagen. De opgewekte elektriciteit kan veel efficiënter worden gebruikt. Een thuisaccu van Viessmann zorgt bovendien voor een grotere onafhankelijkheid van de energieleveranciers en ontlasten het net.

Met ons Vitocharge-assortiment bieden wij lithium-ionbatterijopslagsystemen met een hoog rendement en een lange levensduur. Onze modellen hebben een levensduur tot 20 jaar of een gegarandeerde energiedoorvoer van 9,6 MWh per batterij van 4 kWh. Gemiddeld kan je ongeveer 250 volledige cycli per jaar verwachten. Vitocharge VX3 batterijen kunnen in serie worden geschakeld. Dit maakt flexibele opslaggroottes en een perfecte aanpassing aan jouw individuele elektriciteitsbehoefte mogelijk. Bovendien zijn beide versies geschikt voor zowel netparallel als netvervanging. Dit betekent dat de Viessmann energieopslagsystemen parallel aan de stroomvoorziening via het openbare net kunnen werken en bij stroomuitval de belangrijkste verbruikers kunnen voeden.

Nieuwe generatie thuisbatterijen: compacter, stiller en krachtiger

De nieuwe generatie Vitocharge VX3 accu's biedt je de mogelijkheid om elektriciteit eenvoudig op te slaan en zo efficiënter te gebruiken. De beproefde en betrouwbare lithium-ijzerfosfaatbatterijen zijn ontworpen voor een lange levensduur. Daarom biedt Viessmann 10 jaar geldwaardegarantie op de batterijcellen. Bovendien kan het systeem tijdens het eerste bedrijfsjaar eenvoudig worden uitgebreid als de vraag naar stroom verandert. Daarmee vormt de modulaire Vitocharge VX3 energieopslagunit het hart van de doordachte energieoplossingen van Viessmann voor warmte, stroom en mobiliteit. Van de warmteproductie over de fotovoltaïsche installatie tot het laadstation voor het elektrische voertuig, alles komt uit één hand. Dat krijg je alleen bij Viessmann.

Is een thuisbatterij de moeite waard?

Met een thuisbatterij van Viessmann krijg je een product dat vele toepassingen kent. De Vitocharge VX3 kan worden gebruikt als hybride PV-opslag, als AC-gekoppelde stroomopslag of als pure PV-omvormer. Dat maakt hem geschikt voor gebruik in zowel nieuwe als bestaande systemen.

Thuisbatterij voor nieuwe zonnepanelen

Met het dalende feed-in tarief is het installeren van systemen voor eigenverbruik steeds zinvoller. Het is echter belangrijk dat het nieuwe systeem is afgestemd op het huis en de vraag naar elektriciteit, zodat het ook economisch verantwoord is. Om ervoor te zorgen dat de milieuvriendelijke, zelf opgewekte elektriciteit altijd een afnemer vindt, loont het om een uniforme energieoplossing te hebben. Enkele voorbeelden zijn:  

  • Zonnepanelen + thuisbatterij + warmtepomp
  • Zonnepanelen + thuisbatterij + brandstofcelverwarmingstoestel
  • Zonnepanelen + thuisbatterij + elektrisch verwarmings- en warmwatersysteem  

De energie van de zonnepanelen wordt opgeslagen in de thuisbatterij en rechtstreeks verbruikt door elektrische verbruikers, zoals de warmtepomp. Bij een overschot aan energie wordt de energie tijdelijk opgeslagen in de batterij van de energieopslag en indien nodig weer vrijgegeven. De woning en de warmtepomp worden dus grotendeels voorzien van stroom die duurzaam en efficiënt op het dak is opgewekt.

Met eeen brandstofcelverwarmingstoestel en zonnepanelen krijg je twee stroomgeneratoren die elkaar perfect aanvullen. In de zomer genereren de zonnepanelen de elektriciteit voor de woning (en optioneel een elektrisch voertuig). In de winter levert het brandstofcelverwarmingstoestel door zijn werkingstijd meer elektriciteit. Dit betekent dat je huis (en optioneel je elektrische voertuig) het hele jaar door met eigen stroombronnen kan worden gevoed. Dit verhoogt enerzijds de zelfvoorziening en verlaagt anderzijds je elektriciteitskosten.

In een volledig elektrisch systeem wordt de opgewekte energie van zonnepanelen gebruikt voor elektrische warmtegeneratoren, zoals infraroodverwarming, vloerverwarming of warmwaterverwarming. Bij een overschot aan energie wordt de energie tijdelijk opgeslagen in de energieopslag. Een woning met zowel elektrische ruimteverwarming als warmwaterverwarming kan zo een hoge mate van zelfvoorziening en duurzaamheid bereiken en genieten van de voordelen van infraroodwarmte met een laag stand-byverbruik.

Systeembeheerders ontvangen gedurende 20 jaar een vaste vergoeding voor de elektriciteit die zij naar het net exporteren. Zodra de subsidie van de Wet hernieuwbare energiebronnen voor je bestaande fotovoltaïsche installatie afloopt, zijn de openbare netbeheerders niet langer verplicht de geproduceerde stroom te aanvaarden. Bovendien is "direct marketing", waarbij zelf opgewekte stroom op de elektriciteitsbeurs wordt verkocht, niet noodzakelijkerwijs haalbaar. In deze situatie loont het de moeite om het eigen verbruik met producten van Viessmann te verhogen. Dankzij de grote flexibiliteit van de Viessmann componenten kunnen in dit geval reeds bestaande zonnepanelen gecombineerd worden met een stroomopslagunit als systeemoplossing. Indien nodig kan het systeem eenvoudig worden uitgebreid met extra accumodules.  

Naast de gebruikelijke huishoudelijke apparaten die elektriciteit nodig hebben, kunnen we het eigenverbruik ook verhogen met bijvoorbeeld een elektrisch aangedreven Vitocal 262-A-warmtepomp. Het is de perfecte aanvulling voor een aangenaam warmwatercomfort. Het gebruik van zelf opgewekte elektriciteit leidt alleen maar tot lagere bedrijfskosten. Ook het elektrisch aangedreven mechanische ventilatiesysteem Vitovent 300-W verhoogt het welzijn en het comfort in huis en draagt aanzienlijk bij tot het behoud van het gebouw met frisse, zuivere lucht en een optimale vochtigheidsgraad.  

Hoe groot moet de thuisaccu zijn?

Of het nu gaat om een nieuw systeem of een bestaand systeem, alles hangt af van de juiste grootte van de energieopslag. De thuisbatterij moet voldoende capaciteit hebben om een huishouden van avond tot ochtend van zonnestroom te voorzien. De grootte of opslagcapaciteit van een batterij hangt af van zowel het jaarlijkse elektriciteitsverbruik als het nominale vermogen van het bestaande of geplande systeem van zonnepannelen. De volgende regel kan als leidraad worden gebruikt: 1 kWp PV = 1 kWh batterij = 1000 kWh huishoudelijk elektriciteitsverbruik.

  

Voorbeeld 1 met warmtepomp

Household + heat pump: 8000  kWh

PV = 8 kWp

________________________

Power storage unit = 8  kWh

  

Example 2 with heat pump and electric vehicle

Huishouden + warmtepomp + elektrisch voertuig = 12.000 kWh

  

PV = 12 kWp

___________________________________

Energieopslag = 12 kWh  

  

Te grote of te kleine opslagruimtes zijn onrendabel

Als de accu te groot is, zal deze te veel elektrische energie opslaan zonder dat deze daadwerkelijk wordt gebruikt. Naast de onnodig hoge extra aanschafkosten lijdt je ook verlies doordat de vergoeding voor de aan het net toegevoerde elektriciteit wegvalt. Bij een te kleine stroomopslag moet je daarentegen meer stroom inkopen. Dit is aanzienlijk duurder dan zelf opgewekte stroom van het dak. Daarom is het essentieel dat je advies vraagt bij een van onze Servicepartners.  

Zonne-energie opslaan en efficiënt beheren

De digitale koppeling en besturing van alle systeemcomponenten vergemakkelijkt de opslag van hernieuwbare energie en de afstemming van opwekking en verbruik. In dit opzicht is de Viessmann GridBox een optimale aanvulling voor systeemoplossingen bestaande uit zonnepanelen en thuisbatterij. De toepassing visualiseert namelijk duidelijk de energiestromen in de woning en zorgt zo voor volledige transparantie. De basis hiervoor is het energiedashboard. Het illustreert onder meer de output van de zonnepanelen, de laadstatus van de thuisbatterij en het actuele stroomverbruik in de woning. Dagelijkse trends, wekelijkse rapporten en informatie over de CO2-balans maken het voor gebruikers gemakkelijker om te allen tijde het overzicht te behouden. Beschikbare optimalisatiefuncties voor de zonepanelen, zonne-energieopslag, warmwaterverwarmingssystemen en elektrische voertuigen maken het systeem nog efficiënter. 

Productassortiment thuisbatterijen

Thuisbatterijen van Viessmann verhogen je eigen verbruik en verbeteren de efficiëntie van de zonnepanelen. Het systeem laadt de accu op wanneer je huis geen elektriciteit vraagt. Deze stroom wordt naar behoefte gebruikt, bijvoorbeeld om elektrische apparaten te laten werken. Als de energieopslageenheid volledig is opgeladen en er geen verbruikers zijn aangesloten, wordt het overtollige vermogen geëxporteerd naar het net en word je vergoed.