Vitomax RS

Restwarmte-stoomketel

Deze restwarmteketel produceert verzadigde stoom.

Gebruik van proces- en restwarmte
Lagere werkingskosten
Flexibele toepassingen
100 % H2 ready
Gebruik van proces- en restwarmte

Als 'afvalproduct' van industriële processen of warme rookgassen

Lagere werkingskosten

Door fossiele brandstoffen te besparen

Flexibele toepassingen in combinatie met een wkk-installatie

Via individueel design of standaardconcepten

H2 ready

Werking met tot 100 % waterstof

De restwarmteketel Vitomax RS voor stoomproductie

Restwarmteketels gebruiken de hitte van de rookgassen die vrijkomen tijdens het verbrandingsproces of de warme afvoerlucht uit industriële processen om verzadigde stoom te produceren. Met het oog op het milieu en de regelgeving worden restwarmteketels vaak gebruikt in combinatie met gasturbines en warmte-krachtkoppelingsinstallaties. Vooral gezien de stijgende energieprijzen kan een restwarmteketel een slimme keuze zijn.

Tot 100  procent waterstof

Bij chemische processen zoals de productie van chloor en bij andere   industriële processen wordt het meeste waterstofgas niet gebruikt en in de atmosfeer uitgestoten. De ketels Vitomax  , die met een geschikte brander op 100  procent waterstof kunnen draaien, zijn dan een kosteneffectieve en efficiënte oplossing.  Zo kan met 1 MW geïnstalleerd ketelvermogen jaarlijks >400 ton CO₂-uitstoot vermeden worden.

Zo werken restwarmteketels

De restwarmteketels van Viessmann zijn ontworpen volgens het principe van de vlambuis/rookbuis. De warme rookgassen worden door leidingen gevoerd, waar deze warmte dan wordt gebruikt om het water in de ketel te verwarmen.

Om stralingsverlies tegen te gaan, is de restwarmteketel voorzien van een thermische isolatie van 100 millimeter dik en een metalen behuizing. Net als alle ketels Vitomax  verdeelt een basisframe de lading gelijkmatig over een ruim vloeroppervlak.

Met of zonder extra verbranding

Restwarmteketels zonder extra verbranding gebruiken alleen rookgas/afgevoerde lucht om verzadigde stoom te produceren. Restwarmteketels met verbrandingsapparatuur zijn conventionele ketels met een brander en restwarmteverbruik.

Restwarmteketel met extra verbranding

Conventionele Vitomax HS met bijkomende restwarmterookgassen

Alle ketels Vitomax RS kunnen tot 100 % waterstof verbranden, indien wordt voldaan aan onze algemene voorwaarden voor het gebruik van H2.

Restwarmteketel zonder extra verbranding

Projectspecifiek keteldesign