Vitomax HS

Hogedruk-stoomketel

Hogedruk-stoomketels met een vermogen van 0,5 tot 31,5 t/h.

Vermogen: 0,5 tot 31,5 t/h
Hoge efficiëntie van meer dan 95,5 %
100 % H2 ready
Ruime keuze aan brandstofopties
Hogedruk-stoomketel

Vermogen: 0,5 tot 31,5 t/h

Zeer efficiënt

Met ruim 95,5 %

H2 ready

Werking met tot 100 % waterstof

Ruime keuze aan brandstofopties

Zoals waterstof, aardgas, stookolie, zware stookolie, biogassen, biomazout en meer

Nauwkeurig afgemeten stoomkamer

Met lage belasting (geen meevoering van water)

Drukniveaus

0,5 tot 30 bar

Ingebouwde stoomdroger

Voor hoge stoomkwaliteit

Hoek blijft in paren opgesteld

Minder spanning in de ketel

Optimale geometrie van de vlambuis

Voor een schone verbranding

Langst mogelijke inspectie-intervallen en eenvoudig onderhoud

Dankzij voldoende inspectie- en toegangspunten

Voor gebruik in de verwerkende industrie

Kan in uiteenlopende sectoren gebruikt worden

Vitomax HS – ideaal voor industriële toepassingen

De stoomketel Vitomax HS voldoet aan categorie IV van Richtlijn 97/23/EG inzake drukapparatuur, met een toelaatbare druk van 6 tot 30 bar. De ketel wordt gebruikt in de verwerkende industrie, zoals de vervaardiging van voedingsmiddelen, meststoffen, bouwmaterialen, papier, dranken, chemische en farmaceutische bedrijven, ziekenhuizen en raffinaderijen, waar stoom gebruikt wordt als proces, aandrijving of reactiemilieu.

Tot 100  procent waterstof

Bij chemische processen zoals de productie van chloor en bij andere   industriële processen wordt het meeste waterstofgas   niet gebruikt en in de atmosfeer uitgestoten. De ketels Vitomax  , die met een geschikte brander op 100  procent waterstof kunnen draaien, zijn dan een kosteneffectieve en efficiënte oplossing.    Zo kan met 1 MW geïnstalleerd ketelvermogen jaarlijks >400 ton CO₂-uitstoot vermeden worden.

Productkenmerken

De hogedruk-stoomketels Vitomax HS voldoen aan alle wettelijk opgelegde vereisten voor een schone verbranding. Deze ketels hebben een efficiëntie met voorverwarmer van meer dan 95,5 procent, zelfs bij een belasting van 100 procent.

Welke brandstof je ook gebruikt, Vitomax HS levert een vermogen van maximaal 31,5 ton stoom per uur. De ketel is specifiek gemaakt voor de verwerkende industrie, waar een voortdurende stoomtoevoer nodig is. Dankzij de grote verdamper met ingebouwde stoomdroger, levert de ketel stoom van hoge kwaliteit met een laag restwatergehalte. Vitomax HS kan heel flexibel ingezet worden, met lichte of zware stookolie, biomazout of zelfs (biologisch) aardgas.

Er wordt geen beton gebruikt in het optionele innovatieve brandertoegangspunt van de ketels Vitomax . Dit is dus watergekoeld, bestand tegen slijtage en onderhoudsvrij, en hoeft niet vervangen te worden tijdens de volledige levensduur van de ketel. De waterkoeling zorgt voor een constante temperatuur in de branderkop - van de gebruikelijke weerkaatsing van de vuurvaste bekleding (waardoor er thermisch NOx gevormd wordt) is hier dus geen sprake.

Het brandertoegangspunt en de achterste rookgasomkeringskamer van Vitomax HS zijn watergekoeld. De energie in de rookgassen wordt dus uitsluitend gebruikt voor stoomproductie.

Alle hogedruk-stoomketels Vitomax HS kunnen tot 100 % waterstof verbranden, indien wordt voldaan aan onze voorwaarden voor het gebruik van H2.

De afstand tussen de rookbuizen onderling en tussen de rookbuizen en de ketelbehuizing en de vlambuis voldoet aan de wettelijk opgelegde vereisten. De schuifkracht onderaan de zijvlakken veroorzaakt door de verschillende lineaire uitzetting van de rookbuizen en de vlambuis is dan ook heel laag. Dit design staat garant voor een lange levensduur van Vitomax HS.

Om herstellingen en onderhoudsbeurten nog eenvoudiger te kunnen uitvoeren, is ook Vitomax HS, net als alle andere ketels Vitomax , voorzien van voldoende inspectie- en toegangsopeningen om belangrijke controles te kunnen uitvoeren binnen in de ketel. De hogedruk-stoomketels Vitomax  kunnen dan ook uitpakken met de langst mogelijke inspectie-intervallen. Eenvoudig te openen keteldeuren en een onderhoudsopening aan het einde van de ketel zorgen ook voor een eenvoudig onderhoud en dus lagere werkingskosten.

 • Tot 100 % waterstof: bijna dezelfde NOx-waarden als bij stookolie/aardgas
 • Stookolie (EL), NOx-uitstoot (< 150 mg/m3 rookgas mogelijk)
 • Zware stookolie, Mazut 100
 • Aardgas, NOx-uitstoot (< 70 mg/m3 rookgas mogelijk)
 • En tal van andere, zoals biogas/biomazout of dierlijke vetten
 • Voedselverwerking
 • Meststoffen
 • Bouwmaterialen
 • Papier
 • Dranken
 • Chemische industrie
 • Farmaceutische industrie
 • Ziekenhuizen
 • Raffinaderijen

Productdoorsnede*

De productdoorsnede is slechts een voorbeeld van hoe de hoge-drukstoomketel Vitomax HS eruit zou kunnen zien. Dit kan verschillen naargelang elke specifieke bestelling.