Copyright

© Viessmann Werke GmbH & Co. KG

Alle rechten voorbehouden. Teksten, tekstfragmenten, foto's, afbeeldingen, grafieken en animaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het gebruik van deze gegevens moet vooraf toestemming worden verkregen van Viessmann Werke GmbH & Co. KG.

Voor zover niet anders is aangegeven, zijn alle handelsmerken op de Viessmann websites beschermd door het merkenrecht.

  

Disclaimer

De Viessmann websites werden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Viessmann niet garanderen dat de informatie hierop vrij is van fouten en correct is. Elke aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten, voor zover deze niet het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Viessmann.

Viessmann behoudt zich het recht voor, de inhoud van zijn websites op elk moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.