Voordelen van de lucht/water-warmtepomp

Naargelang van het perspectief biedt de lucht/water-warmtepomp verschillende voordelen. Om ze beter te kunnen indelen, is het interessant om een onderscheid te maken tussen de basisvoordelen en de eerder specifieke voordelen.
 

Basisvoordelen

Eén van de basisvoordelen van een lucht/water-warmtepomp is in eerste instantie de gratis en vanuit menselijk standpunt oneindige warmtebron. Door gebruik te maken van deze energiebron kunnen installatie-eigenaars heel wat minder afhankelijk worden van hun bestaande brandstofleverancier. Want in tegenstelling tot stookolie of aardgas is de omgevingslucht op geen enkele manier onderhevig aan economische schommelingen of politieke instabiliteit. Daarenboven behoren de kosten voor de schoorsteen tot het verleden. Wanneer een huiseigenaar beslist om een lucht/water-warmtepomp te installeren, profiteert deze niet alleen van een hoge bedrijfszekerheid, maar ook van een waardestijging van zijn eigendom. Andere economische voordelen van een lucht/water-warmtepomp zijn de interessante subsidies die de overheid verleent, het feit dat dit toestel voldoet aan alle EPB-eisen voor nieuwbouw en gerenoveerde bestaande gebouwen, alsook het onderhoudsvrije bedrijf.

Ecologische en klimaatgerelateerde voordelen van de lucht/water-warmtepomp

Door een lucht/water-warmtepomp te gebruiken, kunnen eigenaars van een installatie niet alleen de verwarmingskosten voor geruime tijd op een laag niveau houden. Ook de impact op het milieu door de CO₂-uitstoot wordt zo aanzienlijk verminderd. Bovendien werkt de installatie zo goed als volledig CO₂-neutraal, wanneer de huiseigenaar de stroom voor zijn warmtepomp uit milieuvriendelijke bronnen haalt.

En ook op klimaatvlak gaat het om het behoud van het milieu. Volgens heel wat experts kan de omvorming van het energiesysteem met behulp van warmtepompen worden gerealiseerd. Trefwoord: sectorkoppeling, m.a.w. de slimme combinatie van de elektriciteits- en de warmtemarkt. Want zelfs vandaag moeten groene stroomcentrales al tijdelijk worden uitgeschakeld om de stabiliteit van het stroomnet niet in gevaar te brengen. Warmtepompen kunnen hierbij helpen door deze overtollige stroom op te vangen, thermisch op te slaan en zo het hele jaar door voor de warmtevoorziening te gebruiken.

Weergave van een lucht-warmtepomp aan de buitengevel van een woning: voordelen van de lucht/water-warmtepomp

Voordelen tegenover andere warmtepompen

Behalve de omgevingslucht leveren ook de bodem en het grondwater thermische energie waaruit warmtepompen verwarmingsenergie kunnen opwekken. Huiseigenaars die over een aankoop moeten beslissen, mogen de voordelen van de lucht/water-warmtepomp tegenover andere warmtepomptypes niet uit het oog verliezen. Want er zijn er heel wat.

Voordelige technologie

In vergelijking met grond/water- of water/water-warmtepompen liggen de investeringskosten voor een lucht/water-warmtepomp in verhouding op een eerder laag niveau. Eén van de redenen daarvoor ligt in de ontsluiting van de warmtebron. Anders dan bij een grond/water-warmtepomp moet er in dit geval niet gegraven worden en is geen diepteboring nodig. In de plaats daarvan kan de buitenunit van een lucht/water-warmtepomp heel makkelijk worden geïnstalleerd. Deze kan op een sokkel worden geplaatst of aan de wand worden bevestigd, vanwaar hij warmte uit de buitenlucht haalt. Naargelang van het model bedraagt de benodigde ruimte ongeveer een vierkante meter.

Voor een lucht/water-warmtepomp moet niet meteen veel ontworpen worden, men moet enkel rekening houden met een gepast verwarmingsvermogen en met de bescherming tegen lawaai.

Inbouw achteraf mogelijk

Een ander voordeel van de lucht/water-warmtepomp is de eenvoudige montage. Naargelang van het model kan ze zowel binnen als buiten volledig worden opgesteld. Beschikt u maar over beperkte ruimte, dan is de split-unit-uitvoering de beste oplossing. Hierbij wordt het toestel in een binnen- en buitenunit opgedeeld; een groot deel van de componenten (zoals de ventilator, de verdamper en de compressor) bevindt zich in de buitenunit. De binnenunit omvat enkel de condensor en de hydraulische componenten, alsook de regeling. Door hun snelle montage zijn lucht/water-warmtepompen uitstekend geschikt voor een renovatie.