Lagedrukstoomketels voor de Industrie

Lagedrukstoomketels

De Vitoplex 100-LS is een drietreksketel met een lage vuurhaardbelasting. Dit is ideaal voor een schone verbranding met een lage uitstoot van stikstofoxide.