Vitomax HW type M96A - heetwaterketel

voor aanvoertemperaturen tot 210 °C


De voordelen op een rij

  • Verbranding met lage uitstoot van stikstofoxide.
  • Veilige afvoer van de warmte; eenvoudige hydraulische integratie
  • Beperkte stralingsverliezen door optimale warmte-isolatie
  • Vitocontrol-schakelkast voor alle regel- en stuurinrichtingen van de ketel
  • Conform de Europese richtlijn drukapparatuur 97/23/EG


Emissiearme werking ver onder de grenswaarden

De Vitomax HW type M96A is een heetwaterketel op olie of gas voor aanvoertemperaturen tot 210 °C. Zijn werkdruk reikt van 6 tot 20 bar, het vermogen ligt tussen 3,5 en 16 MW.

Door het optimale ontwerp van de vlambuis is bij vollast en in continubedrijf een emissiearme werking gewaarborgd. De NOx-emissie van de drietreksketel (Low-NOₓ-serie) blijft bij werking op gas beneden 70 mg/Nm³, bij werking op olie onder 150 mg/Nm³.

Voor de Vitomax is er geen minimaal verwarmingswaterdebiet vereist:
De brede waterwanden en grote waterinhoud zorgen voor een goede circulatie.

Er zijn geen bijkomende ketelpompen vereist, wat de hydraulische integratie beduidend vereenvoudigt.


Onderhoudsvriendelijke constructie

Net als alle ketels van de Vitomax-serie beschikt ook de Vitomax HW over voldoende inspectie- en revisieopeningen. Daarmee voldoen de Vitomax-ketels aan alle voorwaarden voor de langst mogelijke controle-intervallen.

Scharnierende, makkelijk te openen keteldeuren vergemakkelijken onderhoud en reiniging. Componenten zoals gasarmaturen of brander hoeven niet te worden gedemonteerd, en helpen dus mee de werkingskosten te verlagen.

Door de watergekoelde branderdoorvoeren zijn droogprocessen voor ketelbemetselingen overbodig, waardoor de inbedrijfstellingstijden aanzienlijk verkorten.