© Copyright notice

De persteksten, foto’s en illustraties die u hier kunt downloaden, mogen voor redactionele en wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Indien de foto's of illustraties afgedrukt of online ter beschikking gesteld worden, moeten ze voorzien zijn van de vermelding "Afbeelding: Viessmann Werke".

Publicatie is vrij van honorarium. Indien de foto’s of illustraties verspreid worden via gedrukte media, vragen wij u een bewijsexemplaar te sturen naar Viessmann Werke GmbH & Co KG, Öffentlichkeitsarbeit, 35107 Allendorf/Eder. Bij verspreiding via elektronische media vragen wij u ons hiervan per e-Mail op de hoogte te brengen.