Viessmann activiteiten inzake sportsponsoring

Wij zijn reeds sinds 1993 met succes aanwezig in de wintersport.

Net zoals advertenties in tijdschriften of reclamespots op televisie is sportsponsoring er uiteindelijk op gericht de verkoop van onze producten te bevorderen. Dit houdt in dat wij investeren in een marketingcampagne die de bekendheid van ons merk vergroot en zijn imago positief beïnvloedt. Naast tal van andere factoren draagt dit ertoe bij dat onze onderneming goede omzetcijfers kan voorleggen.

Dit zijn de basisvoorwaarden om bijvoorbeeld:

  • in innovatie en dus de toekomst van de onderneming te kunnen investeren en zekere arbeidsplaatsen te kunnen aanbieden
  • moderne productietechnieken te kunnen gebruiken die ook voor de eigenaar van de installatie een hoge productkwaliteit moeten garanderen
  • een gecertificeerd kwaliteitsbeheer te hanteren met hypermoderne proefstanden

Ook voor de mensen in de dagelijkse praktijk, zoals installateurs, is het positieve imago en de grotere naambekendheid van het merk waarvan zij de producten verkopen, een goede zaak.

Last but not least zijn wij ook trots op onze tevreden werknemers, die zich door het succesvolle engagement in de wintersport nog beter met onze onderneming kunnen identificeren en elke dag het beste van zichzelf geven om hoogwaardige producten te maken.

Ons engagement in de wintersport draagt dus bij aan de hoge kwaliteit van de Viessmann-producten. Kwaliteit is ook een van onze essentiële merkwaarden en maakt dus deel uit van onze bedrijfsfilosofie.