Online-platform van de "Alliantie voor duurzaamheid"

Informatie- en communicatieaanbod voor duurzaam bouwen, wonen en renoveren.

De schaarse grondstoffen en de klimaatveranderingen plaatsen de wereld voor grote uitdagingen. Om deze met succes te overwinnen, is duurzaam handelen op alle domeinen van het leven vereist. Dit wil zeggen dat de huidige noden vervuld worden zonder de toekomst van de volgende generaties in gevaar te brengen. Ieder kan zijn bijdrage leveren – door zo zuinig mogelijk om te springen met natuurlijke hulpbronnen, door maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren en verantwoord omgaan met het milieu.

Een brede en uitvoerige voorlichting van de buitenwereld is een belangrijke voorwaarde om dit doel te bereiken. Daarvoor heeft Viessmann de 'Alliantie voor duurzaamheid' in het leven geroepen, waartoe behalve toonaangevende fabrikanten van duurzame producten uit de bouwtechnologie en de bouwmaterialensector ook partners uit de onderzoeks- en wetenschappelijke wereld behoren. Als centraal informatieplatform werd de website www.allianz-pro-nachhaltigkeit.de geopend.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png

Betrouwbare perspectieven voor een duurzame gebouwvoorziening

De nieuwe website verzamelt en bundelt informatie over duurzaam bouwen, wonen en renoveren, die tot nog toe slechts onvolledig of in een te moeilijke vorm beschikbaar was. Er worden betrouwbare perspectieven gegeven voor een duurzame gebouwuitrusting met beschikbare energie-efficiënte systemen en hernieuwbare energiebronnen. Concrete praktijkvoorbeelden bieden ideeën en suggesties hoe de renovatiestilstand zonder dwang kan worden opgelost. Daarnaast bevordert het online-platform de uitwisseling van actuele informatie en wetenschappelijke bijdragen.

Duurzaamheid in het dagelijks leven verankeren

Het langetermijndoel van de 'Alliantie voor duurzaamheid' bestaat enerzijds uit een duurzame omgang met de natuurlijke hulpbronnen en anderzijds uit het bereiken van een CO2-neutrale gebouwvoorziening. Duurzaamheid moet deel uitmaken van de dagelijkse realiteit en daar verankerd worden.