FAQ over de samenwerking tussen Viessmann en Carrier

Antwoorden op de meest gestelde vragen van klanten en partners.

De aankondiging van de samenwerking tussen Viessmann Climate Solutions en Carrier kan bij veel gebruikers en partners van het merk Viessmann vragen oproepen over de context of de impact op onze samenwerking. In dit artikel hebben we de antwoorden op de meest gestelde vragen gebundeld.

In ons persbericht kan je meer lezen over deze samenwerking.

FAQ voor onze klanten en partners

Door het samengaan van Viessmann Climate Solutions en Carrier ontstaat een van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van klimaatoplossingen.

Als onderdeel van de fusie blijft het traditionele merk Viessmann ongewijzigd.

Ook de contactpersonen bij Viessmann blijven in hun functie.

De partners en klanten van Viessmann Climate Solutions zullen aanzienlijk profiteren van dit nieuwe partnerschap:

  1. Het productaanbod zal worden uitgebreid: het geïntegreerde premiumaanbod van Viessmann Climate Solutions zal worden aangevuld met elektrische producten en diensten van Carrier en haar submerken, bv. koel- en ventilatieoplossingen, commerciële warmtepompen, lucht-lucht warmtepompen, airconditioners, alsook digitale diensten en diensten met toegevoegde waarde. Dit partnerschap zal het productaanbod van Viessmann Climate Solutions op middellange en lange termijn aanzienlijk uitbreiden.

  2. Viessmann Climate Solutions zal profiteren van een betere toegang tot leveranciers via het wereldwijde netwerk van Carrier. Dit betekent dat wij onze partners en klanten op middellange termijn kortere levertijden kunnen garanderen. Producten kunnen sneller worden geleverd en geïnstalleerd en de wachttijden worden aanzienlijk verkort. Aangezien de tijd tussen oplevering en installatie aanzienlijk korter wordt, kunnen we ook veel sneller bijdragen aan het koolstofvrij maken van het hele gebouwenbestand.

    Het partnerschap met Carrier is bedoeld om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verwarmingstransitie in Duitsland en wereldwijd, niet in de laatste plaats door een grotere capaciteit.

Viessmann Climate Solutions blijft gevestigd in Allendorf (Eder), Duitsland. Ook de productie in Duitsland blijft gehandhaafd. De warmtepompen zullen in Europa geproduceerd blijven worden voor Europa. De huidige Raad van Bestuur en het managementteam van Viessmann Climate Solutions, onder leiding van CEO Thomas Heim, zullen de onderneming blijven leiden en zo de continuïteit verzekeren. Tegelijkertijd zal het geïntegreerde premiumaanbod van Viessmann Climate Solutions worden aangevuld met de producten en diensten van Carrier. Hierdoor wordt het productaanbod aanzienlijk uitgebreid.

De Viessmann Group blijft een onafhankelijk familiebedrijf dat volledig in handen is van de ondernemende familie Viessmann. De transactie is een gedeeltelijke verkoop van de business unit Climate Solutions. Alle andere activiteiten en bedrijfsonderdelen van de Viessmann Group worden niet beïnvloed door de fusie van de business unit Climate Solutions met Carrier.

De familie Viessmann zal haar ondernemingsactiviteiten voortzetten. Het doel is om de missie "Leefruimtes ontwerpen voor toekomstige generaties" nog sterker uit te dragen, ook buiten de business unit Climate Solutions. De focus ligt op activiteiten gericht op het vermijden, verminderen en opvangen van CO₂-uitstoot. Zij zal deze activiteiten blijven ontwikkelen.

Allereerst verandert er niets: de contactpersonen voor onze zakenpartners en klanten blijven dezelfde - zij blijven in de gebruikelijke kwaliteit beschikbaar voor onze partners en klanten.

Ook de geldigheid van bestaande contracten of de huidige leveringsprocessen worden door het partnerschap niet aangetast. Bestaande, gedeeltelijk geleverde bestellingen zullen verder worden verzonden en nieuwe bestellingen kunnen gewoon worden geplaatst.

Uiteraard blijven we onze garantiebeloften nakomen en zorgen we voor een ongewijzigde levering van reserveonderdelen.

Bovendien blijven de contactpersonen voor onze installateurspartners dezelfde - zij zullen onze partners in de gebruikelijke hoge kwaliteit ter beschikking blijven staan.

Het partnerschap met Carrier verandert niets aan de geldigheid van bestaande contracten en heeft geen invloed op de huidige leveringsprocessen, garantie en service. Geplaatste bestellingen en gedeeltelijk geleverde bestellingen blijven gewoon verzonden worden en nieuwe bestellingen kunnen gewoon worden geplaatst.

Er zijn geen plannen om Europese warmtepompen naar de Verenigde Staten te exporteren. Warmtepompen worden in Europa geproduceerd voor Europa. Dankzij het partnerschap met Carrier zullen wij onze productiecapaciteit voor warmtepompen kunnen verhogen en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldwijde omschakeling op het gebied van verwarming in Duitsland en de rest van de wereld. Wij zullen meer en sneller kunnen produceren en daardoor beter en sneller kunnen leveren.

Nee, integendeel: Viessmann zal zich met name veel meer inzetten voor oplossingen, producten en diensten op het gebied van klimaatbescherming en CO₂-reductie, CO₂-opvang en -verwijdering en CO₂-optimalisatie. Het kwaliteitsniveau van onze topproducten blijft hoog - en Carrier staat achter deze belofte.

De wereldwijde energietransitie kan alleen succesvol worden beheerd als bedrijven op wereldwijde schaal denken, handelen en samenwerken. Door onze krachten te bundelen met Carrier tillen we onze bijdrage aan het koolstofvrij maken van de bouwsector naar een hoger niveau: met meer relevantie en bereik op wereldwijde schaal.

Het partnerschap met Carrier beoogt beter en sneller te produceren, met name door een grotere productiecapaciteit voor warmtepompen, wat de thermische transitie in Duitsland en de rest van de wereld aanzienlijk zal bevorderen. Bovendien zal het internationale partnerschap de portefeuille van oplossingen voor onze klanten uitbreiden.

De conclusie is dat de 10.700 leden van de Viessmann Climate Solutions familie door het partnerschap met Carrier nog sterker zullen worden als enablers, waardoor ze een nog grotere en snellere bijdrage kunnen leveren aan het succes van de energietransitie in gebouwen in Duitsland en Europa.

De fusie van Viessmann Climate Solutions SE met Carrier Global Corporation heeft geen invloed op eerdere verplichtingen inzake gegevensbescherming in de respectieve privacyverklaringen. In het bijzonder zal er geen overdracht plaatsvinden van prospect-, klant- of potentiële gebruikersgegevens aan toekomstige filialen of het moederbedrijf in de Verenigde Staten of andere landen, waaronder Europese landen, zonder voorafgaande toetsing van de gegevensbescherming en naleving van alle daartoe noodzakelijke wettelijke voorschriften. De hiertoe vereiste maatregelen omvatten, afhankelijk van de doeleinden en de ontvangers, overeenkomstige contracten voor de loutere controle / overdracht / verwerking van gegevens door / naar de EU en de VS of derde landen alsmede in de EU gevestigde bedrijven, overeenkomstige naleving van informatieverplichtingen en, last but not least, eerbiediging van de andere rechten van de betrokkenen, zoals bepaald door de Europese wetgever.