Verwarmingstoestellen tot 60 kW met compatibele regelingen genieten 5 jaar garantie door de aansluiting van de installatie via ViCare app.

Vijf jaar garantie bij verbinding van uw verwarrmingsketel of warmtepomp met internet via ViCare app: dit geldt voor alle toestellen tot 60 kW met compatibele regelingen, zoals opgegeven voor de WiFi communicatiemodule Vitoconnect.

Alle vanaf 01.01.2017 gekochte verwarmingstoestellen tot 60 kW met compatibele regelingen kunnen met terugwerkende kracht aangesloten worden.

De gratis garantieperiode begint te lopen vanaf de datum waarop het toestel door Viessmann werd uitgeleverd en eindigt automatisch na vijf jaar. Prestaties die tijdens deze periode uitgevoerd worden, verlengen of hernieuwen de garantieperiode niet.

Druck

Verbinding met internet en opvolging van de installatie

Voorwaarde voor de 5 jaar garantie is de aansluiting van de Viessmann-verwarmingsketel via de WiFi communicatiemodule Vitoconnect en ViCare app. Zo kan de verwarming via internet aangestuurd worden.Voor zover u daarvoor toestemming geeft kan een door u gekozen verwarmingsspecialist de goede werking van installatie op afstand bewaken via ViGuide.


Garantievoorwaarden

In ieder geval moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

1) De installatie wordt binnen zes maanden na uitlevering van het verwarmingstoestel door Viessmann aangesloten worden via de ViCare app.

2) Ontwerp en plaatsing van de installatie of het individuele toestel zijn volgens de regels van de kunst door een verwarmingsinstallateur uitgevoerd.

3) De module dient doorlopend geactiveerd en aangesloten te zijn op de netspanning.

4) het aangaan van een onderhoudscontract Viessmann of een verwarmingsinstallateur is verplicht.  Het onderhoud moet uitgevoerd te worden volgens de instructies van Viessmann en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (onderhoudsattesten verplicht).

5) Zijn uitgesloten: slijtageonderdelen en hulpmiddelen alsook schade die aantoonbaar veroorzaakt is door niet-naleving van montage-, bedienings- en servicehandleiding evenals door externe invloeden (bv. vorst en kalkaanslag).Dekking tijdens de garantieperiode

Viessmann verbindt zich ertoe storingen die binnen de vermelde periode van 5 jaar aantoonbaar aan materiaal- en fabricagefouten toegeschreven kunnen worden, gratis te verhelpen.