Warmtepompen: eenvoudig principe, efficiënte werking

De werking van een warmtepomp is vergelijkbaar met die van een koelkast, maar dan omgekeerd.

Bij een koelkast wordt de warmte van binnen naar buiten geleid. Een warmtepomp werkt net omgekeerd. De warmte uit de lucht en de grond wordt via het verwarmingssysteem naar de woonkamer geleid. Om de temperatuur te doen stijgen, wordt de damp van een koelvloeistof gecomprimeerd, zodat de temperatuur hoog genoeg is voor verwarming en warm tapwaterverwarming. De Vitocal 350-G haalt daarbij temperaturen tot 72 °C, de Vitocal 300-G  tot 60 °C. Omdat ze een aanvoertemperatuur bereiken die voldoende hoog is voor verwarming met radiatoren, kunnen deze warmtepompen ook gebruikt worden bij renovatie.

Energiebronnen voor warmtepompen:
- de bodem
- de lucht
- water
- de ijsbuffer

Werking warmtepomp door ontrekking warmte uit grond

Hoge efficiëntie met Compliant Scroll-compressor

Bepalend voor de efficiëntie van een warmtepomp is het verdichtingsproces. Viessmann gebruikt hiervoor een Compliant Scroll-compressor. Deze compressor wordt gekenmerkt door een stille, trillingsarme, onderhoudsvrije en bijzonder duurzame werking.

Voor de warmteproductie wordt bv. warmte onttrokken aan de omgevingslucht, waarmee dan een koelvloeistof met laag kookpunt wordt verdampt. Het gas dat hierbij ontstaat, wordt door de Scroll-compressor verdicht en verwarmd. Het opgewarmde gas geeft de warmte in de condensator af aan het verwarmingswater of voor de sanitair waterverwarming en wordt daarna weer vloeibaar. Ten slotte wordt het koelmiddel dat nog onder druk staat in een expansieklep ontspannen, waarna de kringloop opnieuw kan beginnen.

Warmtepomp warmte uit bodem

Warmte uit de bodem (collector)

[1] Vitocal warmtepomp
[2] Warmwaterboiler
[3] Buffervat

Warmtepomp warmte uit de bodem met sonde

Warmte uit de bodem (sonde)

[1] Vitocal warmtepomp
[2] Warmwaterboiler
[3] Buffervat

Warmtepomp met warmte uit aarde, lucht en de zon

Warmte uit de aarde, de lucht en van de zon (ijsreservoir)

[1] Vitocal warmtepomp
[2] IJsreservoir
[3] Zonne-/luchtabsorber

Warmtepomp warmte uit de lucht

Warmte uit de lucht

[1] Vitocal warmtepomp
[2] Warmwaterboiler
[3] Buffervat

Warmtepomp warmte uit grondwater

Warmte uit het grondwater

[1] Vitocal warmtepomp
[2] Warmwaterboiler
[3] Buffervat

Jaarrendement als kengetal

De prestatiecoëfficiënt COP (COP = Coefficient of Performance) is de verhouding van de afgegeven warmte tot het opgenomen vermogen. Het jaarrendement is het gemiddelde van alle COP-waarden over het hele jaar.

Via de prestatiecoëfficiënt kan de efficiëntie van warmtepompen vergeleken worden. De COP-waarde geldt echter slechts voor een bepaald werkpunt bij een bepaalde werkingstemperatuur.

Bij het ontwerp van een installatie moet rekening gehouden worden met de werking over een volledig jaar. Hiervoor wordt de jaarlijks afgegeven hoeveelheid warmte in verhouding gezet tot het in dezelfde periode opgenomen elektrische vermogen van de warmtepompinstallatie. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het verbruik van de pompen, regelingen enz. Het resultaat van deze berekeningen is het jaarrendement.

erklaervideo-waermepumpe.jpg

Werking van een warmtepomp

De werking van een warmtepomp op eenvoudige wijze uitgelegd.

YouTube
erklaervideo-wp-umgebungswaerme.jpg

Investeringskosten warmtepomp

Meer informatie over de investeringskosten van een warmtepomp in een nieuwbouwwoning of bij een grondige renovatie

YouTube